Othrondir

Kohteesta Kontuwiki

Othrondir oli neljännen ajan toisen vuosisadan alussa[1] elänyt gondorilainen mies, joka luultavasti asui Emyn Arnenissa kuten tuttavansa Borlas.

Othrondir mainitaan lyhyesti Tolkienin keskeneräiseksi jääneessä tarinassa The New Shadow: vanha Borlas muistelee kuulleensa häneltä huhuja, jotka liittyivät jotenkin "vanhan pahuuden" uuteen nousuun Gondorissa. Othrondir oli puhunut "syövästä" (engl. canker),[2] mikä oli saanut Borlasin ajattelemaan, miten syvässä pahuuden juuret olivat.[3]

Nimestä

Sindarinkielinen nimi Othrondir tarkoittaa David Salon mukaan "maanalaisen linnoituksen miestä".[4] Sen elementit ovat:

  • othrond (< ost + rond) 'maanalainen linnoitus'[5]
  • dîr 'mies'[6]

Nimen kehityksestä

Tarinan The New Shadow ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa nimi oli muodossa Othrondor.[7]

Viitteet

  1. Tarinan tapahtuma-ajan määrittelystä, ks. HoMe XII, s. 419-420 [viite 7].
  2. HoMe XII, s. 417. Sanan canker tarkkaa merkitystä tässä on vaikea määritellä: se voi tarkoittaa myös 'haavaumaa' tai (kasvien) 'ruostetta' tai 'nokea'. Joka tapauksessa Othrondir lienee viitannut johonkin Gondorin yhteiskuntaa kalvavaan turmelukseen.
  3. HoMe XII, s. 411.
  4. Ks. D. Salo, A Gateway to Sindarin, s. 356.
  5. HoMe XI, s. 414. Vrt. Nargothrond 'Narogin maanalainen linnoitus'.
  6. Etymologies s.v. DER- (HoMe V, s. 354).
  7. HoMe XII, s. 421 [viite 16].