Onya

Kohteesta Kontuwiki

Onya on quenyankielinen sana, jolla on ilmeisesti kaksi eri merkitystä.

Onya merkityksessä 'lapseni, poikani'

Númenorin kuningas Tar-Meneldur käyttää sanaa onya puhutellessaan poikaansa Aldarionia:

"Mikä pitkillä matkoilla näkemästäsi nyt kirkkaimmin muistoissa elää, onya?"[1]

Sanan merkitystä ei selitetä missään, mutta Helge Fauskanger[2] arvelee sen merkityksen olevan 'lapseni' tai 'poikani'; sana olisi peräisin juuresta ONO- 'siittää', ja se on ehkä lyhennetty muoto (lähteissä esiintymättömästä) muodosta *onnanya.

Sana onna 'olento, lapsi' sen sijaan tunnetaan,[3], myös monikossa kääpiöiden nimen Aulëonnar 'Aulën lapset' osana.[4]

Pääte -nya on yksikön ensimmäisen persoonan omistuspääte '-ni',[5] jota käytetään usein puhuttelussa, vrt. atarinya 'isäni'.[6]

Lyhyen puhuttelumuodon (onnanya > onya) olemassaolon puolesta saattaa puhua myös vastaava tapaus: hinya 'lapseni'[7] (< hinanya, vrt. hína, hina 'lapsi').[8]

Onya merkityksessä 'entti'

J. R. R. Tolkien on merkinnyt esseensä Of the Ents and the Eagles "Enteistä ja kotkista"[9] amanuenssin koneella puhtaaksi kirjoittamaan versioon kynällä quenyankielisen otsikon Anaxartaron Onyalie, jonka merkityksestä on keskusteltu runsaasti, etenkin sanan anaxartaron merkityksestä. Sen sijaan Onyalië ei liene kovin epäselvä: pääte -lië tarkoittaa 'kansaa' (vrt. Eldalië 'haltiat, eldar) ja onya on tällöin sanan 'entti' quenyankielinen vastine.[10]

Viitteet

  1. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 240.
  2. Ks. Quettaparma Quenyallo s.v. onna, onya.
  3. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 170 s.v. ON/NO.
  4. HoME XII, s. 391.
  5. Quenyan lyhyt kielioppi : Pronominit : Omistuspäätteinä.
  6. Aldarion käyttää sanaa puhutellessaan isäänsä: "Se on taas tullut minuun, atarinya." (KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 254). Samoin Elendur puhuessaan isälleen Isildurille: "Atarinya, miten on sen voiman laita joka voi pelottaa nämä iljetykset..." (KTK 3.I, Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä, s. 375).
  7. HoME XI, s. 403.
  8. Quettaparma Quenyallo s.v. hína.
  9. HoME XI, s. 340-341.
  10. Keskustelusta ja sanasta onya, ks. esim. Patrick H. Wynne: Anaxartaron Onyalie (2003) (The Language Lab; luettu 26.1.2013; linkki ei toimi 24.8.2020); ranskankielinen käännös: Anaxartaron Onyalie (Vivien Stocker, Tolkiendil; luettu 24.8.2020).