Onya

Kohteesta Kontuwiki

Onya on quenyankielinen sana, jolla on ilmeisesti kaksi eri merkitystä.

Onya merkityksessä 'lapseni, poikani'

Númenorin kuningas Tar-Meneldur käyttää sanaa onya puhutellessaan poikaansa Aldarionia:

"Mikä pitkillä matkoilla näkemästäsi nyt kirkkaimmin muistoissa elää, onya?"[1]

Sanan merkitystä ei selitetä missään, mutta Helge Fauskanger[2] arvelee sen merkityksen olevan 'lapseni' tai 'poikani'; sana olisi peräisin juuresta ONO- 'siittää', ja se on ehkä lyhennetty muoto (lähteissä esiintymättömästä) muodosta *onnanya.

Sana onna 'olento, lapsi' sen sijaan tunnetaan,[3], myös monikossa kääpiöiden nimen Aulëonnar 'Aulën lapset' osana.[4]

Pääte -nya on yksikön ensimmäisen persoonan omistuspääte '-ni',[5] jota käytetään usein puhuttelussa, vrt. atarinya 'isäni'.[6]

Lyhyen puhuttelumuodon (onnanya > onya) olemassaolon puolesta saattaa puhua myös vastaava tapaus: hinya 'lapseni'[7] (< hinanya, vrt. hína, hina 'lapsi').[8]

Onya merkityksessä 'entti'

J. R. R. Tolkien on merkinnyt esseensä Of the Ents and the Eagles "Enteistä ja kotkista"[9] amanuenssin koneella puhtaaksi kirjoittamaan versioon kynällä quenyankielisen otsikon Anaxartaron Onyalie, jonka merkityksestä on keskusteltu runsaasti, etenkin sanan anaxartaron merkityksestä. Sen sijaan Onyalië ei liene kovin epäselvä: pääte -lië tarkoittaa 'kansaa' (vrt. Eldalië 'haltiat, eldar) ja onya on tällöin sanan 'entti' quenyankielinen vastine.[10]

Viitteet

  1. KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 240 / 205.
  2. Ks. Quettaparma Quenyallo s.v. onna, onya.
  3. J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 170 s.v. ON/NO.
  4. HoMe XII, s. 391.
  5. Quenyan lyhyt kielioppi : Pronominit : Omistuspäätteinä.
  6. Aldarion käyttää sanaa puhutellessaan isäänsä: "Se on taas tullut minuun, atarinya." (KTK 2.II, Aldarion ja Erendis, s. 254 / 218). Samoin Elendur puhuessaan isälleen Isildurille: "Atarinya, miten on sen voiman laita joka voi pelottaa nämä iljetykset..." (KTK 3.I, Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä, s. 375 / 316).
  7. HoMe XI, s. 403.
  8. Quettaparma Quenyallo s.v. hína.
  9. HoMe XI, s. 340-341.
  10. Keskustelusta ja sanasta onya, ks. esim. Patrick H. Wynne: Anaxartaron Onyalie (2003) (The Language Lab; luettu 26.1.2013; linkki ei toimi 24.8.2020); ranskankielinen käännös: Anaxartaron Onyalie (Vivien Stocker, Tolkiendil; luettu 24.8.2020).