Olvar

Kohteesta Kontuwiki

Olvar on quenyan sana, jonka merkitys on "kasvavat, juurelliset".[1] Yavanna käytti sanaa puhuessaan Manwëlle sen jälkeen, kun oli kuullut Aulëlta, että tämä oli tehnyt kääpiöt. Yavanna oli huolissaan siitä, että nämä eivät piittaisi maan päällä kasvavista ja elävistä olennoista, koska hän ei saanut olla mukana kääpiöiden tekemisessä. Niinpä hän sanoi Manwëlle: "kelvar voivat paeta ja puolustautua, mutta olvar, jotka kasvavat maassa, eivät voi."[2] Manwë lohdutti Yavannaa ja muistutti tätä Suuressa soitossa esiintyneestä Yavannan ajatuksesta, joka heräisi samalla kun Ilúvatarin lapset, ja silloin se "kutsuu henkiä kaukaa, ja ne menevät kelvarin ja olvarin keskuuteen ja jotkut asuvat niissä..."[3] Nämä olvarin keskuuteen menevät henget viittaavat selvästi Puiden paimeniin[4] eli entteihin.

Nimestä

Nimi esiintyy vuosina 1958-1959 (tai myöhemmin) kirjoitetussa tekstissä Of the Ents and the Eagles, jonka Christopher Tolkien julkaisi lähes sellaisenaan painetun Silmarillionin luvun 2 loppuosana (alkaen sanoista "Kun Aulë ahkeroi ja teki kääpiöitä..."[5]).

Tolkien ei itse selitä sanan etymologiaa, mutta sen on arveltu[6] liittyvän quenyan sanaan olwa, olba 'oksa'.[7] Loppu-r on moniko tunnus.[8]

Viitteet