Oleva

Kohteesta Kontuwiki

Oleva, On (engl. Be, Is, Being) on käsite, jota Ilúvatar käyttää selittäessään Maailman luomista ainurille lausuttuaan luomissanansa :

Tulkoon tämä kaikki Olevaksi! Ja minä lähetän Tyhjyyteen Sammumattoman liekin ja se on oleva Maailman sydämessä ja Maailma on Oleva.[1]

Tuon sanan lausumiseen saakka Maailman tarina oli näyttäytynyt valarille ainoastaan Ilúvatarin näyssä, joka oli kuva Suuresta soitosta, mutta Ilúvatarin sana aloitti tuon laulun toteutumisen Aikojen alusta, jolloin "kaikki oli vasta alussaan ja vailla muotoa, ja oli pimeää".[2]

"Oleva" on varsinaisesti kääännös quenyan sanasta , jota englannissa vastaa Be, Is "olkoon, on"; sana esiintyy Ilúvatarin puheen selostuksessa myös muodossa On (Is):

Ja äkkiä ainur näkivät kaukana valon, kuin pilven jonka keskellä oli liekki; ja he tiesivät että se ei ollut pelkkä näky, että Ilúvatar oli tehnyt jotakin uutta, ja se oli Eä, Maailma joka On.[3]

Luomissanan lausumisen jälkeen maailmankaikkeuteen, jossa siihen asti olivat olleet olemassa Ajattomat salit ja niiden ulkopuolella Tyhjyys, tuli myös kolmas osa, Maailma, , jota tuo sana – Oleva, (Maailma joka) On – luonnehtii.

Sanaa Oleva käytetään myös kuvailtaessa Ainurin toista soittoa päivien päätyttyä. Tällöin kyseessä on toinen luomistapahtuma, uuden ja virheettömän Eän alku:

Silloin soitetaan Ilúvatarin aiheet oikein ja ne tulevat Oleviksi lausumisensa hetkellä.[4]

Myös Melkorin pyrkimyksiin, jo ennen Maailman syntyä, kuului Olevan luominen:

Hän oli usein mennyt sinne missä ei ollut mitään ja etsinyt Sammumatonta liekkiä; sillä häntä alkoi polttaa halu tehdä Olevaksi omiaan...[5]

Tästä käy ilmi, että ainur – tai ainakin heistä suurin, Melkor – ymmärsivät Olevan käsitteen, vaikka Ilúvatarin näyn haipuminen ja Maailman vähäisyys sen alkaessa näyttääkin tulleen heille yllätyksenä.

Viitteet

  1. Silm., Ainulindalë, s. 19 / 8 (engl. Let these things Be! And I will send forth into the Void the Flame Imperishable, and it shall be at the heart of the World. Huom. Suomennoksen vuoden 1979 laitoksessa hieman epätarkasti: "...se on oleva Maailman sydän",
  2. Silm., Ainulindalë, s. 20 / 9.
  3. Silm., Ainulindalë, s. 19 / 8 (engl. ...that Ilúvatar had made a new thing: Eä, the World that Is).
  4. Silm., Ainulindalë, s. 14 / 4 (engl. ...and [the themes of Ilúvatar] take Being in the moment of their utterance).
  5. Silm., Ainulindalë, s. 14 / 4 (engl. ...for desire grew hot within him to bring into Being things of his own).