Notes on Óre

Kohteesta Kontuwiki

Notes on Óre[1] on J. R. R. Tolkienin keskeneräiseksi jäänyt essee kantaeldarin juuresta ƷOR- ja siitä eri haltiakieliin periytyvistä sanoista.

Kesken lauseen loppuvan tekstin[2] sisältävä käsikirjoitus on yksi konekirjoitusliuska, joka on liitetty tekstin The Shibboleth of Fëanor käsikirjoitukseen varsinaisen esseen sisältävien konekirjoitusliuskojen ja niitä seuraavien nimiluetteloiden ja Amrodin kuolemasta kertovan legendan väliin. Teksti on ajoitettavissa samanaikaiseksi kuin Shibboleth eli noin vuoteen 1968.[3]

Carl F. Hostetter on julkaissut vuonna 2000 Vinyar Tengwar -lehdessä tekstin sekä siihen liittyviä muistiinpanoja muista Tolkienin papereista kommentein varustettuna;[4] vuonna 2021 hän julkaisi The Nature of Middle-earth -teoksessa tekstin kommentteineen hieman eri muodossa.[5]

Viitteet

  1. Otsikko on toimittajan antama. Tolkien on kirjoittanut mustekynällä otsikon óre (quenyan sana, joka periytyy juuresta ƷOR) ja lisännyt siihen numeron 1.
  2. Tekstin toimittaja Hostetter toteaa, että teksti päättyy liuskan lopussa mutta sen mahdollista jatkoa sisältäviä liuskoja ei ole säilynyt (Vinyar Tengwar 41, 2000, s. 12).
  3. Vinyar Tengwar 41, 2000, s. 11. Vrt. HoMe XII, s. 352.
  4. Vinyar Tengwar 41, 2000, s. 11 (toimittajan johdanto), s. 11-12 (teksti), s. 12-15 (tekstiin liittyvät muistinpanot toimittajan kommenteilla varustettuina), s. 15-19 (toimittajan kommentit loppuviitteissä).
  5. NoMe 2.X, Notes on Órë, s. 219-225.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia