Noldorin kolme huonetta

Kohteesta Kontuwiki

Noldorin kolme huonetta (engl. three houses of the Noldor) mainitaan kerran Silmarillionissa kerrottaessa ihmisten saapumisesta Beleriandiin ja heidän muuttoliikkeistään sen jälkeen:

Kauan eivät edain elelleet tyytyväisinä Estoladissa, sillä moni halusi kulkea vieläkin lännemmäksi; mutta he eivät osanneet tietä. Edessä olivat Doriathin aidat, etelässä Sirion ja sen ylipääsemättömät suot. Silloin noldorin kolmen huoneen kuninkaat, jotka näkivät toivon ihmisten poikain voimassa, lähettivät sanan että ne kutka edainin joukossa tahtoivat saivat tulla ja asua heidän kansojensa keskuudessa.[1]

Tällöin elettiin 300-lukua av., sillä ensimmäisiä haltiaruhtinaiden palvelukseen astuneita ihmisiä oli Marachin poika Malach (307398 av.),[2] jonka kerrotaan olleen yksi niistä "nuorista ja innokkaista edainin miehistä", jotka lähtivät Estoladista mennäkseen haltiakuninkaiden ja -ruhtinaiden palvelukseen. Malach asui Fingolfinin hallitsemassa Hithlumissa neljätoista vuotta, oppi haltiakieltä ja sai siellä nimen Aradan.[3]

Noldorin kolme huonetta olivat mitä ilmeisimmin Finwën kolmen pojan, Fëanorin, Fingolfinin ja Finarfinin huoneet, joiden päämiehet Keski-Maassa tuolloin olivat Maedhros (Fëanorin huone),[4] Fingolfin itse (Fingolfinin huone)[5] ja Finrod (Finarfinin huone).[6]

Viitteet

  1. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. *** / 139.
  2. Ks. HoMe XI, s. 219, 227, 232–234.
  3. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 177 / 139.
  4. Maedhros oli Fëanorin vanhin poika. Ks. artikkeli Maedhros.
  5. Fingolfin oli tuolloin noldorin Korkea kuningas. Ks. artikkeli Fingolfin.
  6. Finrod oli Valinoriin jääneen Finarfinin vanhin poika. Ks. artikkeli Finrod.