Nevrastin suot

Kohteesta Kontuwiki

Nevrastin suot (engl. Marshes of Nevrast) olivat laajoja rämeitä Nevrastin keskiosassa; rämeiden keskellä oli puolestaan suuri järvi, jolla ei ollut selviä rantoja. Tämä järvi oli nimeltään Linaewen.[1]

Kun Tuor matkallaan kohti Vinyamaria tuli Linaewenin rantamille, "sen vesiä ympäröi joka puolelta lieju ja poluttomat kaislametsät".[2]

Nimi "Nevrastin suot" ei esiinny Silmarillionin tekstissä, jossa puhutaan "laajoista rämeistä",[3] eikä Keskeneräisten tarujen kirjan tekstissä, jossa puhutaan "Linaewenin soista".[4] Nimi on mukana ainoastaan Silmarillionin liitteenä olevassa kartassa.[5] Húrinin lasten tarinan kartasta suot ja Linaewenjärvi puuttuvat kokonaan.[6]

Viitteet

  1. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 146 / 116. Vrt. HoMe XI, s. 192.
  2. KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 39 / ***
  3. Silm. 14, Beleriandista ja sen valtakunnista, s. 146 / 116.
  4. KTK 1.I, Tuorista ja hänen tulostaan Gondoliniin, s. 39 / ***. Suomennoksessa puhutaan "Linaewenin soilla" pesivistä linnuista (kirjoitusasu "Linaewenin Soilla", engl. marshes of Linaewen).
  5. Silm., Beleriandin ja pohjoisten maiden kartta, s. [karttaliite] / [sisäkannet] (kirjoitusasu vuoden 1979 laitoksessa: "Nevrastin suot"). Vrt. HoMe XI, s. 181, 182 (kartta: D3-4), 186.
  6. Vrt. HLT, Kartta.