Nevboshin sanaluettelo

Kohteesta Kontuwiki

Nevboshin sanaluettelo on Helge K. Fauskangerin laatima ja hänen Ardalambion-sivustollaaan julkaisemansa artikkelin Nevbosh – new nonsense yhteydesssä. Suomennos julkaistaan tässä tekijän luvalla. Itse Fauskangerin artikkeli on Kontuwikissä artikkelin Nevbosh yhteydessä.

Helge K. Fauskanger: Nevboshin sanaluettelo

Olen liittänyt tähän luetteloon joitakin Daniel Dawsonilta samiani kiinnostavia kommentteja joidenkin nevboshin sanojen "etymologiasta".

bocte "tasku" [engl. pocket] (englannin sanan väännös). Carpenterin elämäkerrassa virheellinen käännös "kori" [engl. basket])
bosh "hölynpöly" [engl. nonsense]. Tunnetaan vain yhdyssanasta nevbosh, ks. tätä. [Daniel Dawson kommentoi: "Bosh on puhekielen sana englannissa; sen merkitys on 'hölynpöly' (joka sanakirjani mukaan on peräisin turkista!). Lähinnä brittiläistä, luulisin."]
dar "siellä" [engl. there] (englannin sanan väännös).
co "kuka / joka" [engl. who], tunnetaan vain relatiivipronominina. (latinan qui "joka, mikä" + englannin who)
cat "saada" [engl. get] (englannin sanan väännös)
de "se" [engl. it], subjeti tai objekti kuten englannissa
do engl. to, infinitiivin tunnus. (englannin sanan väännös)
fac "tehdä" [engl. make] (latinan facio "tehdä"). Menn. aikam. *fact "teki" [engl. made]? Myös sanassa faclint
faclint "opettaa" [engl. teach] (fac + lint, eli "tehdä jstk. lint", katso: lint). (MC, s. 206)
far "kantaa" [engl. carry]. Menn. aikam. *fart "kantoi"?
fys "oli, olivat" jne. [engl. was, were] (monikosta, ks. MC, s. 205). (latinan fui "olen ollut" [engl. I have been], espanjan fui "oli" [engl. was])
go yks. 1. p. pronomini ”minä” [engl. I]. (latinan ja kreikan ego)
gom "mies / ihminen" [engl. man] (latinan homo, muinaisenglannin guma)
gyróc "meteli" [engl. row (noise)] (väännös englannin sanasta + tuntematon etuliite.-elementti gy-.) [Daniel Dawson kommentoi: gy- sanassa gyróc on luutavasti sukua germaaniselle elementille Ge-, joka tietääkseni ainakin saksassa ja muinaisenglannissa pyrki(i) tekemään nominista kolektiivisen tai jotakin muuta vastaavaa. Tämän todennäköisyyden puolesta puhuu se, että saksan 'meteliä' tarkoittava sana on (das) Geräusch, tai teknisessä mielessä (das) Rauschen, jota ovat samankaltaisia kuin gyróc. Lisäksi sanakirjani mukaan englannin 'row' (merkityksessä 'meteli' – melko brittiläistä myös) saattaa olla sanan rouse takaperoisjohdos, mikä on hyvin samankaltainen kuin Rauschen.]
hoc "miten" [engl. how] (englannin sanan väännös)
iski-li "mahdollisesti" [engl. possibly] (*iski "mahdollinen" [engl. possible] + li adverbiaalipääte?) (MC, s. 205)
-li mahdollisesti adverbiaalipääte; katso: iskili. (englannin päätteeen -ly vaihtoehtoinen kirjoitusasu)
lint "nopea, nokkela, ketterä" [engl. quick, clever, nimble]. (quenyan *linta "nopea"; vain mon. lintë tunnetaan)
ma epämääräinen artikkeli, engl. a, an; englannin an takaperin ja nasaali vaihdettuna?? (vrt. ym "in")
maino ”minun”, yks. 1. p. possessiivipronomini, engl. my (ja mine?), englannin sanan väännös. [Daniel Dawson kommentoi: "Maino näyttää yksinkertaisesti saksan (ja ehkä myös muinaisenglannin?) sanan mein paralleelilta ennemmin kuin nykyengannin sanan my, mine väännökseltä.”]
nev "uusi" [engl. new]. (englannin sanan väännös) Tunnetaan vain yhdyssanasta nevbosh, ks. tätä
Nevbosh "uusi hölynpöly" [engl. new nonsense] (nev + bosh), Tolkienin nuorten ystävien keksimä kieli
palt "sanoi" [engl. said] (pal- verbin ”sanoa” vartalo [MC, s. 205] + t menn. aikam. Vrt. volt.) (ranskan sanan parler väännös)
pro engl. for (latinasta, sukua englannin sanalle)
'pys "voida, pystyä" [engl. can]. (ranskan sanasta pouvoir, prees. ind. puis, imperf. konj. pusse) menn. aikam. *pyst "pystyi" [engl. could]?
roc "kysyä" [engl. ask]. Menn. aikam. *roct "kysyi" [engl. asked]? (latinan rogo)
si "jos" [engl. if] (Tolkien's words, "pure plagiarism" of the French and Spanish word for "if")
soc "sellainen" [engl. such] (englannin sanan väännös)
-t ilmeisesti mennen aikamuodon pääte (ks. palt, volt). Englannin -ed, äännetään d tai t
taim "pelko / pelätä?" [engl. fear] (latin timeo ’pelätä). taimful pelokas [engl. fearful]
vel "vanha" [engl. old] (ranskan vieil, vieux)
volt engl. would (lultavasti vartalo *vol- will + t menn. aikam. (Vrt. palt.) Englannin sanan väännös, vaikutteita myös latinan samanmerkityksisistä sanoista volo, voloir)
woc "lehmä" [engl. cow]. (englannin sana takaperin; vrt. myös latinan vacca, ranskan vache; kaikki lapset tunsivat tämän kaksinkertaisen "etymologian")
ym engl. in. (Englannin sanan väännös?) [Daniel Dawson kommentoi: Ym – en ole varma tässtä, mutta näyttää olevan saksan im (= in dem, 'in the' mask. / neut.).]

Lähteet

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia