Morwë

Kohteesta Kontuwiki

Morwë oli toinen avarin sukukuntien johtajista. Yhdessä Nurwën sukukunnan kanssa hän kieltäytyi vuonna 1105 pv. Oromën tuomasta valarin kutsusta lähteä Suurelle matkalle kohti Amania, koska haluttomat "pitivät tähtien valoa ja Maan laajoja maita parempana kuin huhua Puista".[1]

Haluttomuus lähteä länteen johtui osin siitäkin, että Morwën ja Nurwën sukukunnat asuivat muita haltioita kauempana Cuiviéneniltä, eivätkä he olleet tavanneet Oromëa, kun tämä kävi ensimmäisen kerran tapaamassa haltioita vuonna 1085 pv.,[2] eivätkä tienneet valarista muuta kuin "hahmot ja huhut vihasta ja mahdista kun he marssivat sotaan". Myös Melkorin levittämät valheet saattoivat vaikuttaa kieltäytymiseen.[3]

Morwë ja Nurwë sukukuntineen tunnetaan ainoastaan Amanin annaalien maininnasta. Silmarillionin seuraavan vaiheen avaria käsittelevästä kertomuksesta heidät on jätetty pois.[4]

Nimestä

Nimi Morwë vaikuttaa quenyankieliseltä mutta lähinnä sen voi katsoa olevan alkuhaltiakieltä. Nimen alkuosa mor- tarkoittaa 'mustaa, pimeää', ja se tunnetaan myös sindarista; juuresta MOR- se on hyvinkin voinut välittyä myös avarin kieleen, joka tuohon aikaan ei ollut vielä eriytynyt alkuhaltiakielestä.[5]

Nimen loppuosa - on pääte, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 'henkilöä', ja joka esiintyy yleensä miehennimien yhteydessä. Tosin tämäkin pääte esiintyy jo Cuiviénenillä asuneiden haltioiden nimissä, ajalta ennen quenyan eriytymistä.[6] Kaiken kaikkiaan nimen merkitys on suunnilleen 'mustan/pimeän henkilö/haltia/mies'.

Viitteet

  1. Amanin annaalit §57 (HoMe X, s. 81).
  2. Vuosiluku: Amanin annaalit §41-42 (HoMe X, s. 72).
  3. Amanin annaalit §57 (HoMe X, s. 82).
  4. HoMe X, s. 168 (kommentaari: §23).
  5. Etymologies s.v. MOR- (HoMe V, s. 373); Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 438 / 382 (s.v. mor).
  6. HoMe XI, s. 399; HoMe XII, s. 340. Vrt. esim. eldarin sukukuntien johtajien nimet Ingwë, Finwë, Elwë, Olwë.