Morgai

Kohteesta Kontuwiki
Frodo ja Sam tarpomassa pohjoista kohti Morgain juurella. Kuva: Donato Giancola (DeviantArt, Copyright © 2022 Donato Giancola)

Morgai, "Musta aita" (engl. Black Fence), oli Mordorin länsirajalla sijaitseva Ephel Dúathin suuntainen mutta paljon matalampi, "torahammasmaisten rosokallioiden rikkoma" sisempi vuoriharjanne, jonka syvä vako erotti ulommista vuorista; Mordorin "muurin sisempi kehä".[1]

Morgain yli johti Cirith Ungolin tornin luona "korkea kivinen silta", jota pitkin tornista kulki tie Mordoriin.[2] Matkallaan kohti Tuomiovuorta Frodo Reppuli ja Samvais Gamgi seurasivat Morgaita Cirith Ungolin tornin luota pohjoiseen Morgain ja Ephel Dúathin välisessä kurussa. He huomasivat, että Morgain harjannetta pitkin ei voinut kävellä, siellä ei ollut polkuja ja "vähän väliä aukeni eteen syvä rotko".[3] Kiivettyään Morgain harjalle löytämäänsä solaa pitkin he näkivät myös, että sen rinteet laskeutuivat Gorgorothin tasangolle pystysuoraan noin seitsemänsadan kyynärän mittaisena pudotuksena.[4] Pohjoisessa lähellä Durthangin linnaketta Morgain ja Ephel Dúathin välinen kuru kohosi niin, että Morgai yhtyi lopulta päävuoristoon.[5] Etelässä Morgain ja Ephel Dúathin välinen kuilu loppui suunnilleen Cirith Ungolin tornin kohdalla.[6]

Nimestä

Tarun Sormusten herrasta vieraskielisiä sanoja esittelevän kommentaarin luonnoksessa Tolkien kirjoitti nimen Morgai 'musta aita' kohdalle sindarin sanan morn *'musta, pimeä'[7] ja juuren KAYA.[8] Kertomuksen "Kurjenmiekkakenttien murhenäytelmä" eräässä viitteessä hän selitti loppuosan -gai olevan peräisin sanasta cai, jonka hän johti tässä yhteydessä kantakielen sanasta kegyā 'pensasaita' (juuri KEG- 'väkä, piikki').[9]

Viitteet