Markin marsalkka

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Markin kolmas marsalkka)
Éomer, Markin kolmas marsalkka. Kuva © Katarzyna Chmiel-Gugulska.

Markin marsalkka (engl. Marshal of the Mark) oli rohirrimin korkein sotilasarvo. Marsalkkoja oli kolme: ensimmäinen marsalkka (engl. First Marshal), toinen marsalkka (engl. Second Marshal) ja kolmas marsalkka (engl. Third Marshal). Nämä kolme olivat alun perin kuninkaan kolme ylintä päällikköä. Rohanissa he komensivat kuninkaallisten ratsuvoimien osastoja kukin omalla alueellaan, mutta vain ensimmäisellä marsalkalla oli ennalta määrätty piiri, johon kuuluivat pääkaupunki Edoras ja sitä ympäröivät Kuninkaanmaat mukaan lukien Hargin laakso; toisen ja kolmannen marsalkan toimialue määriteltiin kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Tämän lisäksi ensimmäinen marsalkka komensi niitä Edorasin kutsunnan ratsastajia, "jotka oli kutsuttu hänen piiristään sekä eräistä Länsimarkin ja Itämarkin osista, joiden kokoamiseen Edoras oli maantieteellisesti sopiva."[1]

Kuningas Théodenin ajalla ensimmäistä marsalkkaa ei ollut nimitetty.[2] Edorasin varuskunnan joukkoja komensi vuosina 3012-3019 ka. Elfhelm, jonka arvonimenä oli myös marsalkka, mutta ilman muita määreitä.[3] Toisena marsalkkana oli Théodenin poika Théodred, jonka alueena oli Länsimark ja asemapaikkana Helmin syvänne.[4] Kolmas marsalkka oli vuodesta 3017 ka.[5] Éomer[6] alueenaan Itämark. Hänen asemapaikkansa oli hänen kotinsa Mannun Vanhalinna.[7] Gríman juonittelujen ansiosta Éomer menetti virkansa joksikin aikaa,[8] mutta Gandalfin puututtua asioihin hän sai sen takaisin[9] ja itse asiassa hänestä tuli käytännössä ensimmäinen marsalkka, vaikka arvonimeä ei käytetty.[10] Théodredin kaaduttua Länsimannun ruhtinas Erkenbrand otti Länsimarkin ja Läntisen kutsunnan joukot komentoonsa oma-aloitteisesti ja toimi näin käytännössä toisena marsalkkana.[11]

Kun Théoden ratsasti Minas Tirithiin, Elfhelm sai komentoonsa Itämarkin kutsuttuja[12] ja Länsimarkin joukkoja komensi Grimbold, joka oli Länsimarkin ratsastajien alamarsalkka.[13] Grimboldin kaaduttua Pelennorin peltojen taistelussa[14] Elfhelm sai kaikki Gondoriin jääneet rohirrimin joukot vastuulleen, kun Éomer ratsasti Aragornin mukana Mustalle portille.[15]

Éomerin kruunajaisten jälkeen marsalkkojen arvonimet ja vastuualueet uudistettiin. Toisen ja kolmannen marsalkan arvonimet jäivät pois käytöstä; Erkenbrandista tuli Länsimarkin marsalkka (engl. Marshal of the West-mark) ja Elfhelmistä Itämarkin marsalkka (engl. Marshal of the East-mark). Kumpikaan näistä marsalkoista ei ollut arvoasteikossa toisen yläpuolella. Ensimmäisen marsalkan tehtävän seuraajana voinee pitää käyttöön otettua apukuninkaan virkaa, joka täytettiin sodan aikana kuninkaan ollessa poissa tai jos kuningas jäi kotiin, jolloin apukuningas komensi sotajoukkoja.[16]

Viitteet

 1. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 501 / ***.
 2. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 502 / ***. Tosin Éomerin isän Éomundin sanotaan olleen "Markin suurmarsalkka" (engl. chief Marshal of the Mark) (TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. *** / *** / *** / *** / 1106 / ***) – suomennettu myös "päämarsalkka" (KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 497 [viite 1] / ***) – mutta Éomerin kerrotaan toisaalla saaneen "isänsä vastuu[n] itäisistä rajamaista" (TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. *** / *** / *** / *** / 1107 / ***), joten Éomund oli näin ollen myös kolmas marsalkka; nimityksen chief Marshal merkitystä ei selitetä tiettävästi missään.
 3. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 502 / ***.
 4. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 501 / ***.
 5. TSH, liite A II, "Eorlin huone", s. *** / *** / *** / *** / 1107 / ***
 6. TSH II/3.2., Rohanin ratsastajat, s. *** / *** / *** / *** / 449 / ***; Éomer esittelee itsensä "Riddermarkin kolmanneksi marsalkaksi" (engl. Third Marshal of Riddermark).
 7. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 501 / ***.
 8. TSH II/3.6., Kultaisen kartanon kuningas, s. *** / *** / *** / *** / 532, 535 / ***.
 9. TSH II/3.6., Kultaisen kartanon kuningas, s. *** / *** / *** / *** / 536-537 / ***.
 10. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 502-503 / ***.
 11. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 491, 503 / ***; TSH II/3.7., Helmin syvänne, s. *** / *** / *** / *** / 546 / ***.
 12. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 504 / ***; TSH III/5.5., Rohirrimin ratsastus, s. *** / *** / *** / *** / 858, 859, 865 / ***
 13. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 504 / ***; TSH III/5.5., Rohirrimin ratsastus, s. *** / *** / *** / *** / 865 / ***.
 14. TSH III/5.6., Taistelu Pelennorin pelloilla, s. *** / *** / *** / *** / 878 / ***.
 15. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 504 / ***; TSH III/6.5., Käskynhaltija ja kuningas, s. *** / *** / *** / *** / 989, 996 / ***.
 16. KTK 3.V, Taistelut Rautkymin kahlaamoilla, s. 504-505 / ***.