Last Writings

Kohteesta Kontuwiki

Last Writings : Of Glorfindel, Círdan, and other matters, "Viimeisiä kirjoituksia : Glorfindelistä, Círdanista ja muista asioista" on otsikkona teoksen The Peoples of Middle-earth (The History of Middle-earth 12, 1996) kolmannessatoista luvussa, joka päättää teoksen toiseen osan "Late Writings" ("Myöhäisiä kirjoituksia").[1]

Christopher Tolkien selittää luvun alussa, että kyseessä on "kokoelma hyvin myöhäisiä käsikirjoituksia, jotka on säilytetty yhdessä, ja jotka ovat hyvin samankaltaisia ulkoasultaan; kaikki on kirjoitettu Allen & Unwinin julkaisutiedotteiden tyhjille takasivuille." Useimmat näistä papereista ovat kopioita samasta tiedotteesta, joka on päivätty 19. tammikuuta 1970, mutta yksi teksteistä on Tolkienin maininnan kehittynyt hänen 9. joulukuuta 1972 eräälle kirjeenvaihtokumppanilleen lähetettämäänsä kirjeeseen ja toinen on päivätty 20. marraskuuta 1972.[2] Christopher Tolkien pitää todennäköisenä, että koko kokoelma kuuluu tuohon aikaan, hänen isänsä viimeiseen elinvuoteen,[3] ja teksteissä on "selviä merkkejä sekaannuksesta" mutta niissä on kuitenkin "hyvin kiinnostavia ja muistamisen arvoisia elementtejä".[4]

Luku sisältää seuraavat kirjoitukset, joita esitellään tarkemmin omissa artikkeleissaan:

 • Glorfindel – Kaksi tekstiä ("Glorfindel I" ja "Glorfindel II") sekä kaksi niihin liittyvää fragmentaarista tai lyhyttä muistiinpanoa, jotka käsittelevät kysymystä, oliko Gondolinin Glorfindel esiajoilla sama henkilö kuin Rivendelln Glorfindel kolmannella ajalla.[5]
 • The Five Wizards, "Viisi velhoa" – lyhyt kirjoitus, jonka Tolkien oli itse otsikoinut "Note on the landing of the Five Wizards and their functions and operations" ("Muistiinpano viiden velhon maihintulosta ja heidän tehtävistään ja toimistaan").[6]
 • Círdan – lyhyt Círdanin elämää käsittelevä käsikirjoitus "Glorfindel II"-käsikirjoituksen yhden sivun kääntöpuolella.[7]
 • Notes – Christopher Tolkienin kommentteja teksteihin loppuviitteinä.[8]

Viitteet

 1. HoMe XII, s. 377-392.
 2. HoMe XII, s. 377. Christopher Tolkien ei kuitenkaan yksilöi, missä teksteissä nämä maininnat ovat. Tolkienin kirjekokoelmassa Kirjeet ei myöskään ole yhtään 9. joulukuuta 1972 kirjoitettua kirjettä.
 3. Tolkien kuoli 2. syyskuuta 1973.
 4. HoMe XII, s. 377.
 5. HoMe XII, s. 377-384.
 6. HoMe XII, s. 384-385.
 7. HoMe XII, s. 385-387.
 8. HoMe XII, s. 387-392.