Kontuwiki:Lyhenteet

Kohteesta Kontuwiki
 • a. = anno (lat.) 'vuonna' (esim. annaaleissa).
 • ch. = chapter (engl.) 'luku'.
 • fn. = footnote (engl.) 'alaviite'.
 • ibid. = ibidem (lat.) 'samassa kohdassa, samalla sivulla' (käytetään lähdeviitteissä, kun viittaus on identtinen edellisen viitteen kanssa.
  • Esim. Alussa Eru teki ainurin (Silm. 25), joihin kuuluvat valar ja maiar, "ja he lauloivat Suuren Soiton hänen edessään" (ibid.).
 • mts. = 'mainitun teoksen sivulla'.
 • note (engl.) 'viite' (käytetään yleensä kappaleen tai teoksen lopussa olevista loppuviitteistä erotukseksi alaviitteistä: footnote, lyh. fn.).
 • po. = 'pitää olla'
 • sind. 'sindarissa, sindariksi'.
 • s.v. 'sub voce' (lat.) 'hakusanan ... alla'