Kontuwiki:Käytännöt

Kohteesta Kontuwiki

Tämä on arkistoitu sivu, jonka sisältö ei ole enää ajankohtaista.

Kontuwikin käytännöt ovat wikin toimintaa ohjaavia sääntöjä ja toimintatapoja. Käytäntöjen kehittely on vapaamuotoista, mutta käyttäjien täytyy erikseen hyväksyä uusi käytäntöehdotus, jotta siitä tulisi virallinen. Käytettävä menettely kuvataan alla.

Nykyiset käytännöt

Meneillään olevat ja vanhat keskustelut käytännöistä ovat luokassa Käytäntökeskustelut.

Käytännön elinkaari

Luominen

Jos tiedossa on tarve uudelle kirjoitetulle käytännölle, kirjoita ehdotuksesi wikisivuksi. Koska käytännön käyttöönotto perustuu konsensukseen (alla kuvatulla tavalla), ehdotuksen tulisi olla sellainen, että mahdollisimman moni käyttäjä voi sen hyväksyä. Jos valittavana on vaikkapa kolme mahdollista vaihtoehtoa, niistä tulisi valita tavalla tai toisella se, jonka mahdollisimman moni pystyy hyväksymään. Käytäntöehdotus tulisi kirjoittaa tämän vaihtoehdon mukaiseksi.

Kun ehdotus on valmis, aloita käytäntökeskustelu alla olevien ohjeiden mukaisesti. Keskustelun tuloksena ehdotus joko hyväksytään käytännöksi tai ei hyväksytä. Tarvittaessa voidaan päättää myös muista toimista, esimerkiksi hyväksyä ehdotus tietyin muutoksin. Jos ehdotuksesta tuli käytäntö, vaihda sivun alkuun malline Käytäntö ja lisää linkki käytäntöön tälle sivulle sekä sivulle Ohje:Sisällys. Jos ehdotusta ei hyväksytty, vaihda mallineeksi Käytäntö (ei voimassa).

Muokkaaminen

Voimassa olevaan käytäntöön voi tehdä vähäisiä muutoksia kuten mihin tahansa sivuun. Jos on tarpeen muuttaa olennaisesti käytännön ajatusta, muutoksista on hyvä keskustella ensin. Jos sivu halutaan kirjoittaa lähes kokonaan uusiksi, tulee käydä läpi sama menettely kuin uutta käytäntöä hyväksyttäessä. Käsiteltävä ehdotus on silloin nykyisen version korvaaminen uudella.

Statuksen poistaminen

Käytännön statuksen poistaminen tapahtuu käytäntökeskustelun kautta. Keskustelussa käsiteltävä ehdotus on silloin statuksen poistaminen. Jos käytäntö poistetaan käytöstä, vaihda alkuun malline Käytäntö (ei voimassa).

Käytäntökeskustelun toteuttaminen

Käytäntökeskustelu muistuttaa jonkin verran kommenttipyyntöprosessia (request for comment), jota käytetään englanninkielisessä Wikipediassa käytäntöehdotusten arviointiin [1]. Keskustelussa esitetään ehdotus, joka on joko käytäntöehdotuksen ottaminen käyttöön, nykyisen käytännön korvaaminen selvästi erilaisella versiolla tai nykyisen käytännön poistaminen käytöstä. Käyttäjät keskustelevat ehdotuksesta ja ilmoittavat mielipiteensä. Jos ehdotus ei saa riittävää kannatusta, sitä ei toteuteta.

Keskustelun aloittaminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Luo uusi sivu nimelle Kontu:Käytäntökeskustelu/<Käytännön nimi>.
 2. Kopioi sisältöpohja sivulta Kontuwiki:Käytäntökeskustelu/Malli.
 3. Täydennä ehdotuksen kuvaus.
 4. Lisää linkki Teehuoneen etusivun Ajankohtaista-kohtaan (esim. "[[Kontuwiki:Käytäntökeskustelu/X|keskustelu]] käytäntöehdotuksesta X").

Kaikki käyttäjät voivat osallistua keskusteluun.

Keskustelu voidaan päättää, kun se on ollut avoimena vähintään yhden viikon eikä uusia puheenvuoroja ole tullut äskettäin. Keskustelu päätetään siten, että yksi käyttäjä tulkitsee, onko ehdotus hyväksytty ja merkitsee keskustelun arkistoiduksi. Päättämisen voi tehdä kuka tahansa käyttäjä. Jos mahdollista, päättäjän tulisi olla joku muu kuin ehdotuksen pääasiallinen valmistelija. Paras vaihtoehto on käyttäjä, joka ei ole osallistunut keskusteluun ollenkaan.

Ehdotuksen hyväksyminen vaatii laajaa tukea, mutta täydellinen yksimielisyys ei ole tarpeen. Riittävän kannatuksen rajaksi ei määritellä mitään tiettyä prosenttilukua (vertaa engl. Wikipedian artikkeliin "rough consensus"). Sen sijaan keskustelun päättäjän on arvioitava keskustelua kokonaisuutena. Tähän saattaa kuulua ainakin seuraavia asioita:

 • kannatuksen määrä: 51 % ei riitä, 99 % ei ole koskaan tarpeen
 • osallistujien määrä: konsensusta ei ole, jos vain todella harva käyttäjä on ottanut kantaa; lisäksi pelkästään hyvin tuoreiden käyttäjätunnusten varassa olevaan konsensukseen voidaan suhtautua varauksella
 • kannatuksen ja vastustuksen vahvuus: jos keskustelijat ovat kuvanneet kantojaan lieviksi, se voidaan huomioida
 • puolesta ja vastaan esitetyt perustelut ja muu keskustelu
 • vandalismi tai muu järjestelmän väärinkäyttö voidaan sivuuttaa kannatusta arvioitaessa.

Jos jonkun mielestä keskustelun lopputulos on tulkittu näiden periaatteiden vastaisesti, asiasta voidaan keskustella (ts. yrittää saavuttaa konsensus siitä, onko saavutettu konsensus).

Kun päätät käytäntökeskustelun:

 1. merkitse lopputulos (hyväksytty, hylätty tai jotain muuta) sille varattuun kohtaan
 2. lisää käytäntökeskustelusivun alkuun malline Arkisto
 3. poista linkki Teehuoneesta.