Kivikaupunki

Kohteesta Kontuwiki

Kivikaupunki (engl. Stone-city) ja Kivitalot (Stone-houses) ovat Ghân-buri-Ghânin Minas Tirithistä käyttämiä nimityksiä:

"Metsäläiset tuo tietoja – – Katsoi ulos metsästä. Nousi suurelle vuorelle ja katsoi alas. Kivikaupunki kiinni."[1]

Ghân puhuu myös "Kivitaloista" viitatessaan Minas Tirithiin:

"Metsän miehet asui täällä ennen kivitaloja – – Ja enemmän [vihollisia] vielä kiertää Kivitalon[2] muureja."[1]

Iso alkukirjain sanassa Stone-houses viittaa Minas Tirithiä tarkoittavaan erisnimeen. Drúedain käyttivät Minas Tirithin asukkaista myös nimitystä "kivitalolaiset".[3]

Viittteet

  1. 1,0 1,1 TSH III/5.5., Rohirrimin ratsastus, s. *** / 724-725 / *** / *** / 860.
  2. Tässä pieni painovirhe: "Kivitalon" asemesta olisi luettava "Kivitalojen" (engl. [walls of] Stone-houses ).
  3. Ks. artikkeli Kivitalolaiset.