Kirje 297

Kohteesta Kontuwiki

Kirje 297[1] kokoelmassa Kirjeet on elokuussa 1967 kirjoitettu luonnos vastaukseksi "herra Rangille", jonka kirje oli käsitellyt Tarussa Sormusten herrasta esiintyvää nimistöä. Luonnos sisältää useita yksityiskohtaisia kommentteja siitä, millä tavoin ulkoiset innoituksen lähteet olivat – ja eivät olleet – vaikuttaneet nimien syntyyn.

Kirjeen sisältö

Luonnoksen alkuun Tolkien on merkinnyt lähettäneensä lopulta vain lyhyen ("ja siis varsin karun") vastauksen, mutta säilyttävänsä kirjoittamansa pohdinnat. Itse tekstin alku käsittelee yleisesti Tarussa Sormusten herrasta esiintyvien nimien taustaa ja niistä esitettyjä tulkintoja. Tämän jälkeen seuraa pitempi osuus, jossa Tolkien kommentoi tarkemmin eräitä Rangin esille ottamia nimiä. Teksti loppuu yhteenvetoon ja muutamiin lisähuomautuksiin.

Nimien keksimisen yleisistä periaatteista

Tolkien kertoo olevansa tyytyväinen, että TSH:n nimistö, jonka eteen hän oli nähnyt paljon vaivaa, on herättänyt mielenkiintoa. Toisaalta hän sanoo ihmettelevänsä yrityksiä etsiä nimien lähteitä tai löytää niistä piilomerkityksiä. Hänen mukaansa monet kirjoitushetkeen mennessä esitetyistä tulkintayrityksestä ovat jättäneet huomiotta teoksessa esiintyvät vihjeet siitä, että nimistön pohjana on kaksi pitkälle kehitettyä keksittyä kieltä. Tolkien korostaa, että TSH:ssa esiintyvä nimistö on suurimmaksi osaksi rakennettu näiden jo paljon aikaisemmin syntyneiden kielten pohjalta. Hän esittää lisäksi melko täsmällisen lausunnon nimistössä esiintyvistä vaikutteista: niissä tapauksissa, joissa jollakin nimellä on ollut ulkoinen "lähde", se on toiminut ainoastaan äänneasun innoittajana. Nimen merkityksellä alkuperäisessä lähteessä ei ole merkitystä tarinan kannalta. Tästä säännöstä on Tolkienin mukaan vain yksi poikkeus, nimi Eärendil.

Tolkien korostaa lisäksi, että koska quenyan ja sindarin sisäinen rakenne sekä näiden kielten keskinäinen suhde on pitkälle kehitetty, näennäiset samankaltaisuuden todellisten kielten sanoihin ovat usein sattumaa, eikä niiden etsiminen siksi auta nimistön ymmärtämisessä. Esimerkkinä "yleisestä tapauksesta" hän mainitsee käsityksen, jonka mukaan nimi Sauron liittyisi kreikan liskoa tarkoittavaan sanaan, ja esittää nimelle haltiakielisen etymologian.

Kuulemme lisäksi Tolkienin suunnitelmista julkaista lisätietoja haltiakielistä. Hän mainitsee koostaneensa ohjeita kääntäjille (Nomenclature of The Lord of the Rings), mutta sen lisäksi tarvittaisiin hänen mukaansa nimiluettelo (onomasticon), jossa kerrottaisiin, miten kukin nimi on muodostettu ja mitä kieltä se on. Lisäksi joitakin lukijoita kiinnostaisi quenyan ja sindarin historiallinen kielioppi ja etymologinen sanasto, joka ei rajoittuisi vain nimissä esiintyviin sanoihin. Tolkien kertoo, että hän olisi valmis kirjoittamaan tällaiset selvitykset, mutta ei aio ryhtyä työhön ennen kuin on saanut "mytologiansa ja tarunsa" valmiiksi.

Yksittäisiä tapauksia

Seuraavaksi Tolkien kommentoi tarkemmin yksittäisiä Rangin esille ottamia nimiä. Kommenteista päätellen Rang oli pyrkinyt tulkitsemaan nimiä enimmäkseen muinaisenglannin avulla. Tolkien vastaa, että muinaisenglantia on käytetty ainoastaan rohirrimin kielen kääntämiseen liitteessä F kuvatulla tavalla sekä muutamissa yksittäisissä tapauksissa, eikä siihen ole löydettävissä viittauksia tämän rajatun alueen ulkopuolelta. Nimelle Moria Rang oli nähtävästi esittänyt raamatullista symboliikkaa, minkä Tolkien painokkaasti torjuu. Hän mainitsee myös eräiden nimien todellisen lähteen tai vaikutteen havainnollistaakseen väitettään, jonka mukaan vaikutteet koskevat ainoastaan äänneasua. Samalla Tolkien viittaa useisiin muihin nimiin, niin että kaikkiaan luonnoksessa kommentoidaan seuraavia nimiä ja sanoja (lisätietoa artikkeleissa, joiden linkki on lihavoitu):

Lopetus

Lopuksi Tolkien toivoo osoittaneensa, miten läheisessä suhteessa kielten ja tarinoiden keksiminen on, sekä todistaneensa, että samankaltaisuuksien etsiminen todellisista kielistä paljastaa vain harvoin nimien äänneasun lähteen eikä paljasta mitään merkityksistä tarinan sisällä. Hän toistaa, että lainaaminen, jota hän sanoo tehneensä vain harvoin, koskee (nimeä Eärendil lukuun ottamatta) vain nimen muotoa, jotka hän on sitten sovittanut keksityn maailman sisällä puhuttuihin kieliin.

Luonnoksen loppua toimittaja on lyhentänyt jättämällä pois "númenorilaisen uskonnon lyhyen esittelyn".

Viitteet

  1. J. R. R. Tolkien, Kirjeet, s. 476-485 (kirje 297). Otsikko: 297 Luonnoksia "herra Rangille" kirjoitettavaan kirjeeseen. Päiväys: ei päiväystä, mutta Tolkien on lisännyt muistiinpanojen yläreunaan merkinnän "elok. 1967".

Aiheesta muualla


J. R. R. Tolkien, Kirjeet
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia