Keskustelu Kontuwikistä:Wikiprojekti Käytännöt

Kohteesta Kontuwiki

Projektin idea

Projektin idea on lyhyesti sanottuna saada keskustelu alkuun ennen kuin tehtävän laajuus lamauttaa (ainakin minut) täysin. Tavoite on sen verran rajattu, että voin viedä tämän läpi itsekin jossain muodossa, ainakin nyt kerätä yhteen tietoa muiden wikien käytännöistä, vaikkei muita osanottajia olisikaan.

Kuten arvata saattaa, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Homma etenee luultavasti siten että kirjoitan tänne aihe kerrallaan alustuksia, joista voi keskustella. Käsikirjoituksesta saa tietysti poiketakin, voimatonpa minä olen sitä estämään. --Harri Perälä 18. elokuuta 2010 kello 21.52 (EEST)

Tavoite

Varsin aiheellinen kysymys on, hyötyykö wiki jotenkin siitä, että keksitään uusia virallisia sääntöjä. Wikin tähänastiset saavutukset eivät oikein perustu käytäntöjen ja ohjeiden runsaudelle. En itse keksi sen parempia perusteluja kuin 1) yhteistyön artikkelien kirjoittamisessa voisi kuvitella toimivan paremmin, jos päämäärä on tarkasti määritelty, ja 2) elinvoimaisissa wikeissä näyttää usein olevan jonkilaisia käytäntöjä, joten ehkä Kontuwikissäkin pitäisi olla. Voi olla, että faniwikien kohdalla käytännöillä on osittain kosmeettinen tehtävä: ne luovat uskoa siihen, että projektissa on ainakin joku järjestys ja tolkku. En tiedä oikeasti, arvelen vain.

Tyyliopas ja yleinen wikifilosofinen julkilausuma ovat minusta siitä hyviä kehityskohteita, että niistä voi olla hyötyä nykykirjoittajille, vaikka ne eivät edistäisikään uusien kirjoittajien rekrytointia. Ainoa ongelma on vain siinä, että jonkun pitäisi osata laatia ne riittävän fiksusti.

Jos projekti nyt jotain tavoitteiden määrittelyä kaipaa, ehkä se menisi näin: tavoitteena on kehittää käytäntöjä, jotka 1) tukevat wikin toimintaa käyttäjäkunnasta riippumatta, 2) edistävät wikin kasvua tai ainakin eloonjäämistä (houkuttelevat uutta talenttia tai saavat vanhat kirjoittajat raatamaan ikuisesti :). Ja tämä oli muuten sellainen edellä luvattu alustus, jota voi kommentoida, jos jotain kommentoitavaa on. --Harri Perälä 18. elokuuta 2010 kello 23.08 (EEST)

Kontuwikin sijainti wikimaailman kartalla

Joitain vastaavien wikiprojektien yhteydessä käytettyjä käsitteitä:

In-/out-of-universe

Wikipedian fiktioartikkeleissa on käytössä "real-world perspective"[1] (toinen ainakin osin samaa tarkoittava ilmaus on "out-of-universe"[2]), kun taas faniprojektit ovat pääosin "in-universe". Tämä koskee tietenkin sitä, puhutaanko kuvitteellisesta maailmasta ikään kuin totena, mutta Wikipedian ohjeessa on pari muutakin huomionarvoista pointtia.

Problems associated with an in-universe perspective include: – –

 • Discussing a fictional topic's appearances in major works and obscure spin-off material in equal detail.

– –

 • Trying to reconcile contradictions or fill gaps in a fictional continuity, rather than reporting them as such.

Wookieepediassa on tarkka jaottelu, mitkä artikkelin osat ovat sisäisestä ja mitkä ulkoisesta näkökulmasta kirjoitettuja.[3]

Kaanon

Kuvitteellisten maailmojen yhteydessä kaanon tarkoittaa... öö... virallisena pidettyjä julkaisuja, tai jotain sellaista.[4] Käsitettä on käytetty myös Tolkienin teosten yhteydessä, mutta kuten Virheässä Lohikäärmeessäkin on todettu, ei ole itsestään selvää, mitä kaanon silloin tarkoittaa, vai tarkoittaako mitään.[5] Yhteistä eri kaanoneille lienee se, että tavoitteena on saada aikaan enimmäkseen ristiriidaton versio Tolkienin tarumaailmasta (Wikipedia sanoo jotain tämänsuuntaista[6]). Tolkien Gateway on listannut eri lähteiden kanonisuusstatuksen.[7] Steuard Jensen perustaa kaanonin käsitteensä ajatukselle siitä, "mitä Tolkien olisi kirjoittanut", jos hänellä olisi ollut rajattomasti aikaa.[8] --Harri Perälä 21. elokuuta 2010 kello 01.36 (EEST)

Sivustotyyppejä

Mutupohjainen yritys luokitella sivustoja, joissa saatetaan käsitellä esimerkiksi Tolkienin luomia hahmoja:

Fanipohjainen tietosivusto: Fiktiomaailmoja käsittelevien tietosivustojen perusidea lienee koota kaikki tiedonmurut, jotka mainitaan eri puolilla kirjoja, elokuvia jne. ja järjestää ne uudelleen (esim. aikajärjestykseen, hahmon tai muun entiteetin mukaan).

Wikipedia: Ilmoittaa tavoitteekseen olla tietosanakirja, toiminta perustuu periaatteille neutraali näkökulma–tarkistettavuus–ei uutta tutkimusta.

Faniwiki: Wikitekniikkaan ja -yhteistyömalliin perustuva versio fanipohjaisesta tietosivustosta. Useimmat faniwikit lienevät saaneet ainakin epäsuorasti vaikutteita Wikipedialta.

Luokitteluyritys

Yksityiskohtien tärkeys määräytyy niiden kirjallisen arvon mukaan Kaikki yksityskohdat ovat lähes tasa-arvoisia
Pyritään kuvaamaan sisäisesti johdonmukaista maailmaa 1 2 (K)
Maailman sijaan käsitellään ensisijaisesti teoksia; teosten ristiriitoja kuvataan tarvittaessa 4 (W) 3

Tässä karkeassa jaottelussa Kontuwiki olisi varmaankin ruudussa 2 eli K:n kohdalla, vaikkakin myös ruutu 3 on tuttua aluetta. Wikipedian artikkelit Ardan hahmoista, paikoista yms. ovat periaatteessa W:n kohdalla, vaikka yksittäiset artikkelit eivät aina noudatakaan WP:n omia sääntöjä. Pystyakselille voisi ajatella liukuvan asteikon, jolloin aivan yläreunassa oltaisiin valmiita yhdistelemään ristiriitaisistakin lähteistä (jotain kanonisuusperiaatetta käyttäen) kokonaisuus, jota ei sellaisenaan Tolkienilla esiinny. Keskivaiheilla saatettaisiin keskittyä johonkin tiettyyn versioon ja käsitellä vaihtoehtoiset käsitykset erikseen.

Tämäpä siis taustasta, seuraavaksi ehkä pohdintaa jostain konkreettisesta kysymyksestä. --Harri Perälä 22. elokuuta 2010 kello 01.51 (EEST)

Käytäntö eri tarinaversioihin suhtautumisesta

Toistaiseksi ei liene vakiintunutta tapaa käsitellä aiheita, joissa lähteitä on paljon eivätkä ne välttämättä edusta samaa näkemystä. Joitain esimerkkejä vastaan tulleista ongelmista:

 • Isildur: TSH kertoo kuolinvuodeksi 2 ka., mutta ei kerro synnyinvuotta. Julkaisemattoman version mukaan elinvuodet ovat 3209–3441 ta. (tämän lähteen mukaan 3441 ta. = 1 ka.). Näitä lähteitä tuskin voi yhdistää noin vain yhdeksi tarinaksi, mutta voidaanko synnyinvuosi täydentää luonnoksista muissa vastaavissa tapauksissa, jos mitään ristiriitoja ei ole tiedossa?
 • Halethin kansa: aiheesta kertovat tekstit muodostavat useita "kerroksia", jotka ovat välillä ristiriidassa keskenään ja välillä täydentävät toisiaan. Miten artikkeli pitäisi jäsentää?
 • Taruntietäjät: artikkeli pyrkii listaamaan kaikki tärkeimmät maininnat aiheesta eri kirjoituksissa. Vaikuttaa ongelmattomalta, mutta jos versioiden sekoittamiseen otettaisiin jyrkkä linja, pitäisikö tämäkin muotoilla uudestaan tai poistaa?

Aiempia ratkaisuja

 • Galadriel-artikkelin keskustelusivu[9] (itse artikkeli ei tällä hetkellä vastaa sitä, mitä keskustelusivulla on suunniteltu). Haltiamieli on ehdottanut rakennetta, jossa on Silmarillioniin ja TSH:uun ("päälähteisiin") perustuva osio ja kaikkia muita lähteitä käsittelevä osio.
 • Kääpiöt. Tämä lienee lippulaivatuotteemme, mitä tulee laajojen aiheiden käsittelyyn monien eri lähteiden pohjalta. Artikkeli ei käytä mitään mekaanista jaottelua, vaan lähteiden ristiriitoja käsitellään tarpeen mukaan.

Periaatteita

Yleisiä havaintoja:

 • Nykyinen wiki on suhteellisen Silmarillion-myönteinen; Silmarillion on joka tapauksessa erityisasemassa, koska se on suomennettu
 • Ongelma pähkinänkuoressa: projektin ideaan kuuluu tietojen kokoaminen yhteen ja esittäminen ainakin jossain määrin "sisäisestä" näkökulmasta, mikä on joskus ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että Tolkienin kirjoituksia kuvaillaan mahdollisimman totuudenmukaisesti

Mahdollinen setti periaatteita, joiden ei pitäisi olla jyrkästi ristiriidassa nykyisten artikkelien kanssa:

 • Wiki kuvaa ensisijaisesti Tolkienin maailmaa TSH:n ja sen jälkeisten kirjoitusten perusteella. Vuosissa mitattuna tämä kausi alkaa jostain 40-luvun lopulta. Rajaus on mielekäs siksi, että tämän kauden kirjoitusten oli tarkoitus sijoittua samaan universumiin kuin TSH ja olla enimmäkseen yhteensopivia julkaistun tekstin kanssa.
 • TSH:ssa kerrotut tiedot raportoidaan yleensä "totuutena".
 • Silmarillionille voidaan antaa jonkinasteinen erikoisasema verrattuna muuhun (JRRT:n kuoleman jälkeen julkaistuun) Esiaikoja käsittelevään materiaaliin; miten suuri, sitä pitää vielä miettiä.
 • Jos ei ole tiedossa, että kaksi lähdettä edustaisivat eri näkemyksiä, niiden tiedot voidaan yleensä yhdistää artikkelissa ilman kommenttia.
 • Tietoista aineiston toimittamista yhdenmukaiseksi vältetään.
 • Pitkällä tähtäyksellä tavoitteena on kuvailla kaikki myöhäisen kauden (ensimmäinen kohta) tarinaversiot ja kertoa niiden aiemmasta historiasta ainakin yleisesti.

--Harri Perälä 30. elokuuta 2010 kello 11.19 (EEST)

Tyyliopas

Oppaita maailmalta: [10][11][12][13][14]

Layout-ohjeet taitavat olla usein erikseen, esim. [15][16]

Oppaissa ei näytä olevan hirveästi sellaista, mitä kannattaisi kopioida (yleisiä oikeinkirjoitusohjeita, projektikohtaisia detaljeja suureksi osaksi). Käytäntöjen kannalta layout-ohjeet ovat jossain määrin kiinnostavia (mutta lähdeohje määrittelee jo rakenteen osittain). Wookieepedian layout guidesta saattaisi irrota ideoita, samaten TG:n MoS:n layout-osan ohjeista. Muuta kiinnostavaa: [17][18]. --Harri Perälä 7. syyskuuta 2010 kello 01.02 (EEST)

Esimerkkejä hahmoartikkelin rakenteesta

Faramir, Wikipedia[19]

 • Literature
  • Background
   • The Two Towers
   • The Return of the King
  • Characteristics
  • Names and titles
 • Concept and creation
 • Portrayal in adaptations
  • Art
  • Radio
  • Film
  • Video games

Faramir, TG[20]

 • History
  • In Ithilien
  • In Pelennor/Minas Tirith
  • After the War of the Ring
 • Tolkien's thoughts of Faramir
 • Portrayal in Adaptations

Gil-galad, TG[21]

 • History
 • Other Versions of the Legendarium
 • Etymology
 • Portrayals in adaptations
 • Genealogy

Wookieepedian virallinen rakenne[22]

 • Biography
 • Personality and traits
 • Skills and abilities or Powers and abilities
 • Equipment

Esimerkkejä kansa-artikkelin rakenteesta

Kääpiöt, Kontuwiki

 • Ulkomuoto
 • Elinkaari
 • Kieli ja kulttuuri
  • Kääpiönaisista
 • Historia
  • Kääpiöiden luominen
  • Alkuhistoria
  • Kääpiöt Beleriandissa

Vanyar, Wikipedia[23]

 • History
 • Quendya
 • Other versions of the legendarium

Vanyar, TG[24]

 • Origins
 • Description
 • Etymology
 • Other Versions of the Legendarium
 • Gallery

House of Haleth (sekä kansa että suku), Wikipedia[25]

 • The Folk of Haleth
 • Line of Haleth
  • The Haladin
  • Descendants of Halmir
  • Family tree of the House of Haleth
 • Other Men of Brethil
 • Etymology of names
 • Other versions of the legendarium

House of Haleth, TG[26]

 • History
 • Later History
 • Terminology
 • Family tree of the House of Haleth and descendants

Wookieepedian virallinen rakenne[27]

 • Biology and appearance
 • Society and culture
 • History
 • [Species] in the galaxy