Keskustelu:Oropher

Kohteesta Kontuwiki

Alla sivuun siirretty osuus "Mahdollinen syntyperä" Oropher-artikkelista. Onko tässä mitään spekuloitavaa, koska KTK 356 sanotaan selvästi että Oropher ja muut hänen mukanaan itään muuttaneet sindar olivat kotoisin "hävitetystä Doriathista"? --Tik (keskustelu) 15. huhtikuuta 2016 kello 08.37 (UTC)

Mahdollinen syntyperä?

Nandoria asui toisella ajalla ja vielä pitkälle kolmannellekin ajalle Lórienissa ja Anduinin toisella rannalla Vihermetsässä. Vasta kun Noita tuli Dol Gulduriin, salohaltioiden asuinseutujen lähistölle, muuttivat nämä synkistyvän metsän pohjoisosiin ja näistä tuli Synkmetsän haltiakansa.

Lórienissa hallitsi toisella ajalla Amdir ja salohaltioita kuningas Oropher, jotka molemmat kuuluivat nandoria korkea-arvoisemmaksi luettaviin sindariin. Toisen ajan loppupuolella Lórienissa asui myös sindariin kuulunut ruhtinas Celeborn, joka muutti sinne vuoden 1700 sodan jälkeen.

Koska heimot asuivat aikanaan noin lähekkäin, voisi olettaa niiden johtajilla olleen yhteisiä sukulaisia. Helpoin selitys olisi, että Oropher olisi suoraa sukua joko Amdirille tai Celebornille.

Celebornin veli Galathil lähti ilmeisesti länteen tai menehtyi ensimmäisen ajan kuluessa ja hänellä tiedetään oleen tytär Nimloth. Jos hänellä olisi ollut poika, joka olisi halunnut jäädä Keski-Maahan, olisi tämä saattanut olla juuri salohaltioiden johtaja Oropher.

Sukulaisuus Galathiliin selittäisi Oropherin aseman.

Periaatteessa voisi siis olla mahdollista, että Oropher, Thranduilin isä ja Legolasin isoisä oli juuri Galathilin, Celebornin veljen poika ja siten Nimlothin veli.

Vasta-argumentti

Tolkienin haltioiden hiusten väri on yksi hyvin tärkeä peruste sille, mihin sukuun he kuuluvat. Hiusten väri tuntuu säilyvän sukupolvesta toiseen ja sekaverisistä ei mainita muita kuin Galadriel.

Oropherin pojan pojan Legolasin hiusten värin sanotaan olevan vaalea, ei hopeinen. Toisaalta Galathilin veljen Celebornin hiusten väri kuvataan hopeiseksi, kuten kaikkien Elwën sukulaisten eli korkea-arvoisten telerin.

Jos Oropher olisi ollut korkeinta telerin haaraa, hänen hiuksensa olisivat olleet hopeiset ja samaten hänen pojanpoikansa Legolasin.

Koska sindar-haltiat muuttivat Vihermetsään?

Alla Telimektarin viesti Vihreän Lohikäärmeen keskustelussa Wikiuutisia (18.3.2019). Aiheesta on myös vasta käynnistetty keskustelu Oropher – milloin sindar-haltiat muuttivat Vihermetsään Vihreässä Lohikäärmeessä. Toistaiseksi lienee viisainta keskittää keskustelu yhteen paikkaan eli V.L:n ketjuun. Ohessa kuitenkin alkuperäinen kysymys kaikkien tiedoksi.

Tarkastelin artikkelia "Oropher". Siinä sanotaan

[...] Vihermetsään muuttaneet sindarilaiset olivat kotoisin "hävitetystä Doriathista", ja ilmeisesti he muuttivat Vihermetsään pian Doriathin tuhon jälkeen (506-507 av.[3]), joka tapauksessa ennen ensiajan päättänyttä Vihan sotaa (545-587 av.[3]), koska syyksi muuttoon sanottiin, ettei heillä "ollut mitään halua lähteä pois Keski-Maasta eikä myöskään sulautua Beleriandin sindariin joita hallitsivat maanpakolaiset noldor.[2] [...]
[kohdan viitteet:]
2. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 356 / ***.
3. Vuosiluvuista, ks. artikkeli The Tale of Years.

En löytänyt näistä kohdista tai muualtakaan Tolkienien teksteistä kohtaa, jossa oltaisiin eksplisiittisesti mainittu tämän itään siirtymisen tapahtuneen jo ennen Thangorodrimin murtumista. Myöskään kontuwikin linkkinä olevassa englanninkielisen sivuston vastaavassa artikkelissa ei ole tällaista spekulaatiota. Sen sijaan Sormusten herran liitteessä B, Vuosien kirja, Toinen aika, sanotaan:

...Tämän ajan alussa oli vielä jäljellä paljon suurhaltioita. Suurin osa heistä asui Lindonissa Ered Luinin länsipuolella; mutta ennen Barad-dûrin perustamista siirtyi suuri joukko sindaria itään, ja jotkut perustivat valtakuntia kaukaisiin metsiin joissa asui enimmäkseen metsähaltioita. {{Thranduil]], pohjoisen Vihermetsän kuningas, oli yksi heistä...Myöhemmin lähti joukko noldor-haltioita Eregioniin...

HoMe XI, s. 174 (The Tale of Years of the Second Age):

[toisen ajan vuosi:]
750
Foundations of Imladris (or Rivendell) and of Eregion (or Hollin) as dwellings of the Noldor or High Elves. Remnants of the Telerian Elves (of Doriath in ancient Beleriand) establish realms in the woodlands far eastward, but most of these peoples are Avari or East-elves. The chief of these were Thranduil who ruled in the north of Geenwood the Great beyond Anduin...

[tässä siis sijoitetaan Eregionin ja myös Imladrisin perustaminen kyseiseen vuoteen; sindarilaisten metsävaltakuntien perustamisen ei ole tarvinnut tapahtua samana vuonna, koska se esitetään vain rinnastuksena tärkeämmälle noldorilaiselle tapahtumalle]

Oropher-artikkelissa näköjään pidetään perusteluna jo ensimmäisellä ajalla tapahtuneelle muutolle Doriathin pakolaisten haluttomuutta sulautua "Beleriandin sindariin", ilmeisesti sillä taustaoletuksella että Beleriandin sindarista puhumisen täytyisi viitata aikaan ennen Beleriandin vajoamista. Kuitenkin samassa virkkeessä on mainittu myös haluttomuus lähteä pois Keski-Maasta, mikä taas ei olisi ollut mahdollista ennen toisen ajan alkua. Itse ajattelisin, että "Beleriandin sindar, jota hallitsivat noldor", voi viitata tiettyyn etniseen ja kulttuuriseen ryhmään vielä Beleriandin vajoamisen jälkeenkin. (Vertaa kuningas Elessarin sanat Aragornin ja Arwenin tarun lopussa: "minä olen viimeinen numenorilaisista").

KTK:n sivulla 323 puhutaan myös "beleriandilaisen kulttuurin" vaikutuksesta Anduinin laaksossa, mutta tämäkin kohta voidaan mielestäni tulkita niin, että kyseinen kulttuuri jatkoi vaikutustaan Toisella ajalla kulttuurin alkuperämaan jo kadottua.

Galadriel oli tullut tekemisiin Lórinandin nandorilaisen haltiavaltakunnan kanssa joka sijaitsi Sumuvuorten tuolla puolen...näillä haltioilla ei ollut ruhtinaita eikä hallitsijoita ja he elivät huoletonta elämää kun kaikki Morgothin mahti oli keskittynyt Keski-Maan luoteisille alueille, mutta "heidän joukkoonsa tuli paljon sindaria ja noldoria ja he alkoivat 'sindarilaistua' Beleriandin kulttuurin vaikutuksesta".

Sanoisin, että sindarilaisten muutto Vihermetsään jo ennen Vihan sotaa ei mielestäni saa riittävästi tukea lähteiksi esitetyistä teksteistä, ja muuttaisi melko lailla muualta saatavaa yleisempää kuvaa Sinivuorten itäpuolisten alueiden historiasta ensimmäisen ajan lopulla ja toisen ajan alkupuolella.