Kelvar

Kohteesta Kontuwiki

Kelvar on quenyan sana, jonka merkitys on "eläimet, liikkuvat elolliset". Yavanna käyttää sanaa puhuessaan Manwëlle sen jälkeen, kun oli kuullut Aulëlta, että tämä oli tehnyt kääpiöt. Yavanna oli huolissaan siitä, että nämä eivät piittaisi maan päällä kasvavista ja elävistä olennoista, koska hän ei saanut olla mukana kääpiöiden tekemisessä. Niinpä hän sanoi Manwëlle: "kelvar voivat paeta ja puolustautua, mutta olvar jotka kasvavat maassa eivät voi."[1]

Nimen kehityksestä

Nimi esiintyy vuosina 1958-1959 (tai myöhemmin) kirjoitetussa tekstissä Of the Ents and the Eagles, josta tunnetaan kaksi versiota (A, B). Christopher Tolkien julkaisi lopullisen eli B-tekstin lähes sellaisenaan painetun Silmarillionin luvun 2 loppuosana (alkaen sanoista "Kun Aulë ahkeroi ja teki kääpiöitä..."[2]).

B-tekstissä sanan kelvar kohdalla on marginaalissa merkintä animals, all living things that move, jota ei ole otettu mukaan luvun 2 tekstiin, mutta Silmarillionin hakemistossa[3] se on sanan kelvar selityksenä (vain sana all on jätetty pois). A-tekstistä sana kelvar puuttuu, mutta sen kohdalla on tyhjä tila.[4]

Sanan etymologiaa ei tiettävästi selitetä missään, mutta se saattaa olla peräisin juuresta KEL- 'go, run (especially of water)' – siis "kulkea, juosta (erityisesti vedestä [eli 'virrata', suom. huom.])" Tästä juuresta ovat peräisin quenyan sanat ehtele 'lähde' (< *et-kelē), kelume 'virta', kelma 'kanaali'; huomaa myös sindarin celw 'lähde, alkulähde'.[5] Sekä juuri että kaikki johdokset liityvät tavalla tai toisella veteen, joten eläimiä merkitsevän sanan johtaminen siitä on hieman epävarmaa. Sanan yksikkömuotoa ei esiinny missään Tolkienin tekstissä, mutta se olisi *kelva.

On vielä muistettava, että sanaa käyttää ainoastaan valië Yavanna, joten ei voitane täysin varmasti sanoa, että se todella on quenyaa.

Tässä yhteydessä voi myös huomauttaa, että kelvar on yksi niistä quenyan sanoista painetussa Silmarillionissa, joissa Tolkienin käsikirjoituksissaan enimmäkseen käyttämä oikeinkirjoitus (K pro C) on säilytetty. Tässä sanassa, samoin kuin nimessä Kementári, syynä lienee erityisesti virheellisen ääntämyksen "selvar" välttäminen.

Viitteet

  1. Silm. 2, Aulë ja Yavanna, s. 50-51 / 34-35.
  2. Silm. 2, Aulë ja Yavanna, s. 49 / 32.
  3. Silm., Hakemisto, s. 411 / 351 (s.v. kelvar).
  4. HoME XII, s. 341.
  5. Etymologies s.v. KEL- (HoME V, s. 363).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia