Keijut

Kohteesta Kontuwiki

Keijut tai keijukaiset voi esiintyä suomennoksena kahdelle eri nimitykselle, jotka esiintyvät Tolkienin kirjoituksissa:

  • Keijut (fairies) – Lähinnä Tolkienin varhaisissa kirjoituksissa esiintyvä nimitys fairy, fairies tarkoittaa haltioita; sen suomennokset vaihtelevat – yleensä fairy on suomennettu "haltiaksi", mutta suomennoksissa esiintyvät myös sanat "keiju" ja "keijukainen" silloinkin, kun alkutekstissä ei ole sanaa fairy.
  • Keijukaiset (fays) – Täysin eri merkitys on sanalla fay, fays, joka tarkoittaa ainuria ja maiaria vähäisempää henkiolentoa Tolkienin varhaisissa kirjoituksissa. Suunnilleen samanmerkityksinen on sprite. Suomennetuissa Tolkienin teoksissa sana esiintyy tiettävästi vain kerran; silloin se on suomennettu "keijukaiseksi".

Tämä on täsmennyssivu, jolla luetellaan saman nimen tai käsitteen eri merkityksiä. Jos sisäinen linkki toi sinut tänne, se pitäisi luultavasti korjata ohjaamaan suoraan tarkoitettuun artikkeliin.