Ilion

Kohteesta Kontuwiki

Ilion oli vanyarin kuninkaan Ingwën isä eräässä Tolkienin noin vuodelta 1959 peräisin olevassa tekstissä, joka liittyy hänen laatimiinsa taulukoihin ensimmäisistä haltiasukupolvista.[1]

Tämän tekstin mukaan Ingwë oli "Ilionin vanhin poika; tämä Ilion oli Iminyën jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa neljännessä sukupolvessa (kaikki olivat olleet ensimmäisiä lapsia ja poikia)."[2] Toisissa hahmotelmissa Ingwën sanotaan kuuluneen 24. sukupolveen,[3] mutta hänen isäänsä Ilionia ei mainita missään muualla.[4]

Nimestä

Nähtävästi alkuhaltiakielisen nimen Ilion loppuosa -ion on ilmeisesti patronyymipääte, joka tunnetaan monista quenyan- ja sindarinkielisistä nimistä.[5] Nimen alkuosan tulkinta on epävarma, mutta quenyassa on prefiksi il-, jonka merkitys on 'kaikki'.[6]

Viitteet

  1. Sukupolvitaulukoista, ks. NoMe 1.XVII, Generational Schemes, s. 121.
  2. NoMe 1.XVII, Generational Schemes, s. 128.
  3. NoMe 1.XIII, Key Dates, s. 96; NoMe 2.XVII, Death, s. 142.
  4. Ks. myös NoMe 1.XVII, Generational Schemes, s. 144 (viite 15).
  5. Etymologies s.v. YŌ, YON- (HoMe V, s. 400); J. R. R. Tolkien: "Eldarin Roots and Stems", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 170. Vrt. esim. quenyaa: Eldarion, Ingwion, Lómion; sindaria: Ereinion.
  6. HoMe XI, s. 372. Esim. ilquen 'jokainen' (engl. everybody).