Ilberic

Kohteesta Kontuwiki

Ilberic on ainakin Rankkibukin sukuun kuuluneiden hobittien käyttämä miehen etunimi, jonka kantajia tunnetaan yksi, Ilberic Rankkibuk (s. 1391 kl.).

Varsinaisesti Ilberic on muiden hobittinimien tavoin Tolkienin westronista "kääntämä". Tarun Sormusten herrasta liitteessä F II hän selittää:

Joissakin vanhoissa suvuissa, erityisesti niissä joissa virtasi helokesiverta kuten Tukit ja Bolgerit, oli tapana antaa komealta kalskahtavia etunimiä. Suurin osa näistä näyttää palautuvan vanhoihin ihmisten ja hobittien taruihin, eikä niillä ollut merkitystä tuon ajan hobiteille. Sen sijaan ne muistuttavat Anduinin laaksossa, Markissa ja Laaksossa asuvien ihmisten nimiä. Tämän vuoksi olen ottanut niiden tilalle sellaisia [frankkilaista][1] tai goottilaista alkuperää olevia nimiä joita esiintyy Euroopan historiassa.[2]

Nimi Ilberic kuuluu nähtävästi Tolkienin käyttämiin frankkilaisiin nimiin. Ainakin eräässä merovingikuninkaiden luettelossa, joka tunnetaan 11. vuosisadalta peräisin olevasta käsikirjoituksesta, esiintyy latinalaistetussa muodossa nimi Hilbericus.[3]

Samankaltaisia nimiä ovat mm. Ilberic Rankkibukin isän etunimi Seredic ja hänen veljensä etunimi Doderic.

Nimen kehityksestä

Seredic Rankkibuk lapsineen tulee mukaan Rankkibukien sukutauluun sen versiossa BR4; tällöin Seredicin etunimi on muodossa Ceredic ja hänen lapsensa ovat Roderic, Alberic ja Cara[4] Sukutaulun seuraavassa versiossa BR5 Tolkien englantilaisti kaikki kreikkalais- ja latinalaisperäiset nimet ja muutti Ceredicin ja hänen lastensa nimet muotoon Seredic, Doderic, Ilberic ja Celandine (suom. Keltamo).[5]

Viitteet

  1. Englanninkielisessä alkuteoksessa Frankish, suomennoksessa "kelttiläistä".
  2. TSH, liite F II, "Käännöksestä", s. *** / *** / *** / *** / 1174.
  3. Cod. S. Galli 732, Monumenta Germaniae Historica II, 1879, s. 307 (Google Books; luettu 28.9.2021).
  4. HoMe XII, s. 105.
  5. HoMe XII, s. 106.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia