Harmaatakki

Kohteesta Kontuwiki

Harmaatakki (myös Harmaaviitta[1]) (engl. Grey-mantle, Grey-cloak[2]) on käännös sindarinkielisestä nimestä Thingol (quenyaksi Singollo,[3] Sindacollo), jolla harmaahaltioiden eli sindarin hallitsija Elwë (Elu) tunnettiin yleisesti Beleriandissa.

Silmarillionin tekstissä käännetty nimi Harmaatakki (engl. Greymantle) mainitaan kolme kertaa, kun Thingolin nimelle annetaan selitys; ensiksi kerrottaessa Suuren matkan haltiaheimoista:

  • Heillä [telerillä] oli kaksi ruhtinasta: Elwë Singollo (se tarkoittaa Harmaatakkia) ja hänen veljensä Olwë.[4]

Toisessa maininnassa, Thingolin ja Melianin tarinasta kertovassa luvussa, "Harmaatakki" on lähes itsenäinen nimi eikä vain käännöksenä mainittu:

  • ...ja kaikki Beleriandin haltiat olivat hänen kansaansa, ja heidän nimekseen tuli sindar, hämärän haltiat, ja hänen nimensä oli Kuningas Harmaatakki, eli sen maan kielellä Elu Thingol.[5]

Samankaltainen virke löytyy myös luvusta Sindar:

  • ...ja kaikki Beleriandin haltiat – – pitivät Elwëä herranaan; ja he kutsuivat häntä kansansa kielellä nimellä Elu Thingol, kuningas Harmaatakki.[6]

Viitteet

  1. Silm., Hakemisto, s. *** / 365, 367 (s.v. Singollo, Thingol).
  2. Englanninkielinen nimi esiintyy The Silmarillionin tekstissä vain kirjoitusasussa Greymantle, hakemistossa ja liitteissä myös kirjoitusasussa Grey-mantle sekä vaihtoehtoisessa muodossa Grey-cloak.
  3. Ks. Silm., Hakemisto, s. *** / 342, 364-365, 367 (s.v. Elwë, sindar, Singollo, Thingol).
  4. Silm. 3, Haltioiden tulo ja Melkorin vangitseminen, s. 61 / 42.
  5. Silm. 4, Thingol ja Melian, s. 65 / 46.
  6. Silm. 10, Sindar, s. 109 / 83.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia