Hämypuron porras

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta Hämypuron Porras)

Hämypuron porras[1] (engl. Dimrill Stair) oli jyrkkä polku, joka johti alas kohti Lothlórienia Punasarven portin solasta Hämypuron vartta pitkin. Kun Sormuksen saattue oli päässyt ulos Moriasta, he katsoivat ylös Sumuvuorten rinteille:

"Tuolla on Hämypuron porras", sanoi Aragorn osoittaen putouksia. "Me olisimme tulleet tuolta, pitkin syvään uurtunutta uomaa joka vie puronvartta ylös, jos kohtalo olisi ollut suopeampi."[2]

Aragorn viittaa tässä Gandalfin suunnitelmaan Sumuvuorten ylittämiseksi, jonka velho esitti Paatsamalan rajoilla:

"Hämypuron laaksoon me pyrimme", sanoi Gandalf. "Jos kiipeämme solaan jonka nimi on Punasarven portti ja joka on Caradhrasin huipun tuolla puolen, pääsemme Hämypuron portaasta kääpiöiden syvään laaksoon. Siellä aaltoilee Kuvastaja ja Hopeajuopa kumpuaa jääkylmistä lähteistään."[3]

Myöhemmin Lórienin haltia Haldir kertoi Sormuksen saattueelle, että Elrondin sanansaattajat olivat kulkeneet "Lórienin läpi matkallaan Hämypuron portaalle".[4]

Hämypuron porras mainitaan vielä Sormuksen sodan päätyttyä: se oli Gondorista palaavien Celebornin ja Galadrielin reitillä:

Pian kääntyisivät Celeborn ja Galadriel ja heidän kansansa itään, kulkisivat Punasarven portin kautta Hämypuron portaalle ja Hopeajuovalle ja omaan maahansa.[5]

Huomautus

Tarussa Sormusten herrasta ei kertaakaan mainita puron nimeä Hämypuro yksikseen, se esiintyy vain nimissä Hämypuron laakso, Hämypuron porras ja Hämypuron portti.

Nimen kehityksestä

Haldirin maintsemat sanansaattajat olivat samoja kuin ne, joiden aiemmin (Saattueen ollessa vielä Rivendellissä) kerrottiin etsineen Radagastia Rhosgobelista, mutta kun he eivät löytäneet häntä sieltä, "he olivat palanneet korkean solan kautta, jonka nimi oli Hämypuron porras."[6] – mutta vaikka suomennoksessa yhä käytetään tässäkin nimeä Hämypuron porras, alkuteoksessa nimi on vuoden 2004 laitoksesta lähtien korvattu Punasarven portilla (engl. Redhorn Gate),[7] sillä Tolkien korvasi kirjoittaessaan tätä lukua koko Sumuvuorten yli johtavaa solaa alun perin tarkoittaneet nimet Dimrill Stair ja Dimrill Pass nimellä Redhorn Gate, ja jätti ainoastaan tässä kohdin muutoksen epähuomiossa tekemättä.[8] Hämypuron porras jäi tällöin merkitsemään ainoastaan solan itäpäästä alas johtavaa polkua.

Viitteet

  1. Kirjoitusasu: "Hämypuron Porras" (TSH, vuoden 2007 kolmiosaiseen laitokseen saakka); "Hämypuron porras" (TSH, vuoden 2007 yksiosainen laitos).
  2. TSH I/2.6., Lothlórien, s. *** / 295 / 441 / *** / 347.
  3. TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään, s. *** / 252 / 377 / 465-466 / 297-298.
  4. TSH I/2.6., Lothlórien, s. *** / 303 / 455 / *** / 357.
  5. TSH II/3.6., Kultaisen kartanon kuningas, s. *** / 853 / 319 / 394 / 1015.
  6. TSH I/2.3., Sormus vaeltaa etelään, s. *** / 245 / 365 / *** / 289.
  7. LoTR2004, 2005 I/2.3., s. 274.
  8. RC, s. 262. Ks. myös HoMe VII, s. 164.