Fanuilos

Kohteesta Kontuwiki

Fanuilos on yksi valië Vardan (sindariksi Elbereth) sindarinkielisistä nimistä.

Fanuilos Tarussa Sormusten herrasta

Nimi esiintyy Tarussa Sormusten herrassa kahdesti, sindarinkielisen laulun A Elbereth Gilthoniel kahdessa eri versiossa.

Ensimmäisen kerran nimi on mukana laulussa, jonka Frodo Reppuli kuuli lähtiessään Rivendellin Tulisalissa 24. lokakuuta 3018 ka. kunniakseen pidetystä juhlasta. "Yksinäinen kirkas ääni" alkoi laulaa Elberethille osoitettua laulua, jonka kuudennessa säkeessä nimi Fanuilos esiintyy.[1]

Toisen kerran Samvais Gamgi puhkeaa puhumaan sindariksi taistellessaan Lukitaria vastaan; kyseessä on ilmeisesti saman laulun toinen säkeistö; sen viimeisessä säkeessä esiintyy nimi Fanuilos.[2]

Nimestä

Tolkien avaa nimen Fanuilos merkitystä laajasti useissa eri kirjoituksissaan. Hänen analyysinsa ovat samansuuntaisia, mutta kaikissa on mukana omia erityisiä elementtejään.

The Road Goes Ever On

Vuonna 1967 ensimmäisen kerran ilmestyneessä teoksessa The Road Goes Ever On Tolkien antaa nimen käännökseksi Snow-white (suom. 'lumivalkea') mutta toteaa, että käännös on hyvin puutteellinen. Hän kertoo nimen alkuosan olevan peräisin haltiakielisestä elementistä Fana-, jonka ensisijainen merkitys on 'verho' (engl. veil), ja siitä johdettua sindarin muotoa fân, fan- käytettiin yleensä tarkoittamaan pilviä, jotka "leijuivat kuin verhot sinisen taivaan tai aurinon tai kuun edessä tai lepäsivät kukkuloilla".[3] Mutta samaa kantaa oleva quenyan fana sai erityisen merkityksen tarkoittaen niitä "varhoja" tai "vaatteita", joissa valar esiintyivät Ardan asukkaiden silmissä. Nämä muodot olivat eldarin mukaan aina jonkin verran säteileviä, joten quenyassa fana tuli tarkoittamaan valarin säteileviä ja majesteettisia hahmoja. Sindarinkielessä 'pilveä' tarkoittava fân sai sittemmin saman merkityksen. Niinpä Fan-uilos tarkoitti kokonaisuudessaan 'ikivalkeaa (kuin lumi) kirkasta (enkelimäistä) hahmoa' (engl. bright (angelic) figure ever white (as snow)).[3]

Words, Phrases and Passages

Ilmeisesti 1960-luvun alussa kirjoitetussa Sormusten herran vieraskielisten sanojen ja tekstikatkelmien kommentaarissa Words, Phrases and Passages Tolkien aloittaa sanan merkityksen analyysin viittaamalla juureen FAN- 'valkoinen', joka viittaa erityisesti pilvistä, lumesta, kuurasta tai sumusta heijastuvaan valoon, ja sindarinkieliseen nimeen Uilos, joka on käännös Amanin suuren vuoren Taniquetilin toisesta quenyankielisestä nimestä Oiolossë 'ikivalkea/luminen' (engl. Everwhite/snowy).[4]

Tämän jälkeen hän siirtyy vaikeuksiin nimen Fanuilos kääntämisessä ja toteaa elementin FAN- (quenyassa fana, sindarissa fân) voivan tarkoittaa 'muotoa' (engl. shape), mutta valoon ja valkeuteen viittaavalla lisämerkityksellä, ja sitä käytetään usein yhteyksissä, joissa meidän maailmassamme käytettäisiin sanaa a vision (suom. 'näky, ilmestys') jostakin kauniista tai ylevästä. Mutta haltiakielisenä se ei viittaa mihinkään epävarmaan tai epätodelliseen, vaan Fân on tässä nimessä "näky Elberethin majesteettisuudesta vuorella [eli Taniquetililla] jossa hän asui", ja näin ollen Fanuilos tarkoittaa kokonaisuudessaan '(kirkas ja majesteettinen hahmo Uilosilla' (engl. Figure (bright and majestetic) upon Uilos'.[4]

Kirje 211

Rhona Bearelle 14. lokakuuta 1958 kirjoittamassaan kirjeessä Tolkien antaa Bearen pyynnöstä käännöksen laululle A Elbereth Gilthoniel ja kääntää nimen Fanuilos englanniksi Everwhite (suom. Ikivalkea). Hän toteaa tässäkin, että Ikivalkea "on vajavainen käännös samoin kuin lumivalkoinen [engl. snow-white] [Sormusten herran] I osan sivulla 91" ja avaa nimen osia: "Ui-osa (alkuhaltiakielen oio) tarkoittaa ikuisesti; seä fan- että los(s) tarkoittavat valkoista, mutta fan viittaa pilvien valkoisuuteen (auringossa), kun taas loss viittaa lumeen."[5] Seuraavaksi Tolkien muistuttaa, että Amon Uilos oli sen vuoren nimi, jolla Manwë ja Varda asuivat: "Kun siis haltia käytti tai kuuli nimen Fanuilos, hän ei ajatellut (tai hahmottanut mielessään) ainoastaan majesteettista valkoisiin pukeutunutta hahmoa, joka seisoo korkeassa paikassa ja katsoo itään kohti kuolevaisia maita, vaan hän näki samalla myös valtaisan lumipeitteisen huipun, jonka kruununa oli huikaiseva tai häikäisevä valkoinen pilvi".[5]

Viitteet