Essecilmë

Kohteesta Kontuwiki

Essecilmë eli "Nimen valinta" (engl. Name-choosing) oli ilmeisesti vain noldorin parissa käytössä ollut nimenantoseremonia, jossa lapsi valitsi itse itselleen toisen nimen – ensimmäisen nimen eli isännimen hän oli saanut pian syntymän jälkeen järjestetyssä essecarmë-tilaisuudessa.[1]

Essecilmën järjestämisen edellytyksenä oli, että lapsi katsottiin valmiiksi ja kykeneväksi lámatyávëen eli yksilölliseen tapaan nauttia äänteistä ja sanojen muodoista. Tämä tapahtui vain harvoin ennen seitsemättä elinvuotta.[2]

Lámatyávëa pidettiin noldorin parissa merkittävänä persoonallisuuden piirteenä, jopa tärkeämpänä kuin koko, ihonväri tai kasvonpiirteet,[3] ja essecilmën tarkoituksena katsottiin olevan haltian yksilöllisen lámatyávën ilmaiseminen.[2]

Essecilmëssä ilmoitettu "valittu nimi" (engl. Chosen Name) oli varhaisina aikoina yleensä uudismuodoste eikä sillä usein ollut mitään aikaisempaa merkitystä, mutta kun myöhemmin nimiä oli olemassa jo runsaasti, nimi valittiin useammin aiemmin tunnetuista, vaikka niitä saatettiinkin jonkin verran muotoilla uudestaan.[4]

Valittu nimi ei ollut pelkästään lempinimi, vaan todellinen nimi siinä kuin isännimikin. Tästä huolimatta vain isännimi oli julkinen; valittu nimi oli yksityinen, ja sen käyttäminen (perheenjäsenten lisäksi) oli merkki hyvin läheisestä suhteesta ja rakkaudesta, ja vakava loukkaus ilman lupaa käytettynä.[2]

Nimestä

Quenyankielisen termin essecilmë osat ovat essë 'nimi'[5] ja cilmë 'valinta, valitseminen'.[6]

Viitteet

  1. Laws and Customs among the Eldar (HoMe X, s. 214).
  2. 2,0 2,1 2,2 Laws and Customs among the Eldar (HoMe X, s. 215).
  3. HoMe X, s. 215 [alaviite *].
  4. HoMe X, s. 215, 229 [alaviite 14].
  5. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / *** / *** / 1160, 1161.
  6. Parma Eldalamberon 22, 2015, s. 149; HoMe X, s. 470.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia