Essecarmë

Kohteesta Kontuwiki

Essecarmë[1] (engl. name-making, suom. 'nimen tekeminen') oli noldorin tapoihin kuuluva seremonia, jossa vastasyntyneen lapsen isä ilmoitti julkisesti tälle antamansa nimen, "isännimen".[2] Myöhemmin pidettiin toinen seremonia, essecilmë, jossa haltia ilmoitti itse itselleen valitsemansa nimen.[3]

Jälkeenpäin poistamassaan huomautuksessa Tolkien kertoi, että syynä siihen, että vain hyvin harvoin eri henkilöillä oli sama nimi, oli sekä essecarmëssa että essecilmëssä "yleensä yritys korostaa yksilölisyyttä; ja nimiä pidettiin niiden ensimmäisen kantajan omaisuutena".[4]

Nimestä

Quenyankielisen nimen Essecarmë osat ovat essë 'nimi'[5] ja carmë 'tekeminen'.[6]

Viitteet

  1. Myös kirjoitusasussa Essekarme (Parma Eldalamberon 21, 2013, s. 83; Parma Eldalamberon 22, 2015, s. 138.
  2. HoMe X, s. 214. Ilmeisesti muiden eldarin parissa tämä tapa ei ollut käytössä.
  3. HoMe X, s. 214-215. Ks. myös artikkeli Essecilmë.
  4. HoMe X, s. 229 (viite 14).
  5. Ks. esim. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / *** / *** / 1160 (käännös tengwan nimestä).
  6. HoMe X, s. 470.