Erukyermë

Kohteesta Kontuwiki

Erukyermë oli juhla Númenorissa kevään ensi päivinä, jolloin hallitsija nousi jalan Meneltarmalle ja rukoili tulevan vuoden puolesta.[1] Juhla oli yksi Kolmesta rukouksesta, kaksi muuta olivat Erulaitalë ja Eruhantalë.

Nimestä

Quenyankielisen nimen Erukyermë alkuosa on tietysti Eru, loppuosa kyermë tunnetaan vain tästä yhteydestä (huomaa kirjoitusasussa k) ja se tarkoittaa ilmeisesti 'rukousta'.[2]

Viitteet

  1. KTK 2.I, Númenorin saari, s. 228 (huom. painovirhe: Erykyermën, po. Erukyermën).
  2. Ks. esim. Quettaparma Quenyallo s.v. kyermë, suom. Quenya-suomi sanaluettelo s.v. kyermë.