Elwingin torni

Kohteesta Kontuwiki
"Elwingin valkoinen torni". Kuva © John Howe
(Lähde: John Howen kotisivut)

"Elwingin torni" (engl. Elwing's tower[1]) oli se valkoinen torni, jonka Elwing asetuttuaan Amaniin Eärendilin kanssa antoi rakentaa itselleen pohjoiseen Erottavien merien rannalle. Hän ei kestänyt avaruuksien kylmyyttä ja hän rakasti enemmän maata ja merituulia, joten hän odotti tornissa Eärendilia palaavaksi matkoiltaan Vingilotilla. Tornin luo tuli merilintuja lepäämään ja Elwing oppi niiden kielet. Linnut myös opettivat hänet lentämään ja hän lensi valkoharmailla hopeanhohtoisilla siivillään vastaan kotiin palaavaa Eärendilia.[2]

Tarinan kehityksestä

Torni mainitaan ensimmäisen kerran lyhyessä muistiinpanossa, jonka Tolkien teki kirjoittamatta jäänyttä Kadonneitten tarujen kirjan Eärendelin tarinaa varten. Muistiinpanossa mainitaan "pohjoinen torni Merilintujen saarella".[3]

Legendariumin seuraavassa vaiheessa (Sketch of the Mythology) Eärendel rakentaa tornin itse itselleen eräälle pohjoisten merten saarelle etsiäkseen merelle kadonnutta Elwingiä.[4] 1930-luvun alun The Quentassa Eärendel on yhä yksin luvun 17 ensimmäisessä versiossa,[5] mutta luvun toisessa versiossa kappaleen sanamuoto on jo lähellä painettuun Silmarillioniin päätynyttä: Eärendel on yhä tornin rakentaja, mutta nyt Elwing on hänen kanssaan ja auttaa häntä valmistautumaan matkoilleen.[6]

Tarinan viimeisin versio on 1930-luvun lopun Quenta Silmarillionissa, josta painetun Silmarillionin teksti on otettu tähän kappaleeseen vain vähäisin muutoksin.[7] The Quentan tekstiin on tullut vain se sisällöllinen muutos, että Eärendilia ei enää mainita tornin rakentajaksi.

Viitteet

  1. Nimi ei esiinny kertomuksissa, ainoastaan teoksen The Lost Road hakemistossa (HoME V, s. 426 s.v. Elwing). Suomennos on Kontuwikin käsialaa.
  2. Silm. 24, Eärendilin matka ja Vihan sota, s. 314 / ***.
  3. HoME II, s. 264 (xvii).
  4. HoME IV, s. 38 (§17) vrt. s. 70.
  5. HoME IV, s. 150 (§17 I).
  6. HoME IV, s. 154 (§17 II).
  7. HoME V, s. 327 (§11). Esim. QS "she let build her", Silm. "there was built for her".