Eglamar

Kohteesta Kontuwiki

Eglamar on nimi, jonka merkitys muuttui Tolkienin varhaisten kirjoitusten 'haltiakodosta' tarkoittamaan sitä aluetta Beleriandissa, jossa Círdanin kansa asui.

Eglamar Haltiakodon nimenä (1910- ja 1920-luku)

1910-luvulla kirjoitetussa Gnomish Lexiconissa nimi Eglamar on goldogrininkielinen, ja sen merkitykseksi annetaan 'haltiakoto' (engl. Elfinesse, Elfhome); nimi on tällöin goldogrininkielinen vastine qenyankieliselle nimelle Eldamar.[1]

Nimi Eglamar merkityksessä 'haltiakoto' mainitaan vuonna 1915 kirjoitetussa runossa The Shores of Faery (r. 31)[2] ja sen proosamuotoisessa esipuheessa.[3]

Nimellä on sama merkitys vielä 1920-luvulla kirjoitetuissa runoelman The Lay of Leithian luonnoksissa lauseessa "From England unto Eglamar".[4]

Eglamar "Etymologioissa" (1930-luku)

1930-luvulla Eglamar esiintyy "Etymologioissa" doriathinkielisenä, ja sen alkuosa egla selitetään ilkorinin 'haltiaa' tarkoittavaksi sanaksi.[5] "Etymologioissa" ei käsitellä sitä, viittaako nimi enää "Haltiakotoon". Tuon aikakauden kertomuksissa nimeä ei kuitenkaan käytetä.

Eglamar Beleriandin osan nimenä (1950-luku)

Nimi Eglamar esiintyy uudessa merkityksessään Tolkienin 1950-luvulla "Toiseen Silmarillionin karttaan" tekemissä lisäyksissä. Nimi EGLAMAR ulottuu kartassa Barad Nimrasin pohjoisupuolelta Eglarestin vuonon etelärannalle.[6]

Eglamar mainitaan myös 1950-luvun lopussa kirjoitetussa esseessä "Quendi and Eldar", jossa sille annetaan yksityiskohtainen seiltys. Esseen kohdassa käsitellään varsinaisesti nimeä eglain, egladrim (yks. eglan) 'hylätyt (haltiat)', sindarin itselleen antamaa nimeä ja kerrotaan, että heidän asumiensa alueiden nimi oli Eglamar tai Eglador. Jälkimmäinen nimi jäi pois yleisestä käytöstä; se oli alun perin tarkoittanut koko Länsi-Beleriandia Tarasin ja Balarin lahden välillä itärajanaan Narogjoki.[7] Eglamar jäi kuitenkin käyttöön tarkoittaen "eglainin kotia" (engl. Home of the Eglain), rannikkoa Andrasin niemestä Bar-in-Mŷlin niemimaahan, ja siihen kuuluivat Círdanin satamat Brithombarissa sekä Eglarestin vuonon kärjessä.[8]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Eglamar osat ovat egla(n) 'hylätty (haltia)'[9] ja monissa paikannimissä esiintyvä pääte -mar (< -mbar) 'asunto, koti'.[10]

Katso myös

Viitteet

  1. Gnomish Lexicon s.v. Eglobar (Parma Eldalamberon , 1995, s. 32). Päähakusanana on Eglobar mutta nimelle annetaan myös muita päätteitä: also in forms –abar, –amar, –omar [= Eglabar, Eglamar, Eglomar].
  2. HoMe II, s. 272.
  3. HoMe II, s. 262.
  4. HoMe III, s. 157, 181, 182.
  5. Etymologies s.v. ELED- (HoMe V, s. 356).
  6. HoMe XI, s. 184 (Kartta: G3-H3); HoMe XI, s. 189 (n:o 59).
  7. Nimestä Eglador merkityksessä "Doriath", ks. artikkeli Eglador.
  8. HoMe XI, s. 379-380. Vrt. myös J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 141.
  9. HoMe XI, s. 379-380, vrt. J. R. R. Tolkien: "Words, Phrases and Passages", Parma Eldalamberon 17, 2007, s. 141; Silm. 5, Eldamar ja eldaliën ruhtinaat, s. *** / 48: eglath 'hylätty kansa'.
  10. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. *** / 375 (s.v. bar).

Aiheeesta muualla

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia