Edainin kolme huonetta

Kohteesta Kontuwiki

Edainin kolme huonetta[1] (engl. Three Houses of the Edain), lyhyemmin myös Kolme huonetta[2] (engl. Three Houses); muita nimityksiä: Haltiamielten kolme huonetta[3] / Kolme haltiamielten huonetta[4] / Haltiamielten kolme sukukuntaa[5] (engl. Three Houses of the Elf-friends) tarkoittaa kolmea ensimmäistä ihmisten kansaa, jotka ensimmäisellä ajalla vaelsivat Beleriandiin ja taistelivat liitossa haltioiden kanssa Morgothia vastaan. Näitä ihmisten kansoja kutsutaan myös sindarinkielisellä nimellä edain, quenyaksi atani, sekä atanatári, "ihmisten isät". Beleriandiin saapui Kolmen huoneen lisäksi myöhemmin muita kansoja, mutta näitä tummajaisia eli itäläisiä ei lasketa edainiin, sillä suurin osa heistä palveli Morgothia.

Edainin kolme huonetta olivat – Belariandiin saapumisjärjestyksessä nimettyinä (kansaa käsittelevä pääartikkeli lihavoitu):

Huoneet saivat yleensä nimen sen johtajan mukaan, joka toi kansansa Beleriandiin, mutta Kolmatta huonetta nimitetään yleensä Hadorin mukaan: hän vei osan kansaansa Dor-lóminiin, jonka valtias hänestä tuli. Tämän huoneen toi Beleriandiin kuitenkin hänen esi-isänsä Marach.

Toinen aika

Ensimmäisen ajan päätyttyä Kolmen huoneen ihmiset saivat valarilta palkkioksi uskollisuudestaan Númenorin saaren, jonne he muuttivat asumaan toisen ajan alussa. Tämän jälkeen heitä alettiin kutsua "lännen ihmisiksi", dúnedainiksi.[6]

Huomautus käännökseen: "Ihmisten Kolme huonetta"

Silmarillionin suomennoksessa näyttää esiintyvän nimitys "Ihmisten Kolme huonetta" (Ihmisten Kolme huonetta menestyivät ja lisääntyivät...[7]), mutta alkuteksti paljastaa, että tässä käytetään lyhyempää nimitystä "[Edainin] Kolme huonetta": The Men of the Three Houses throve and multiplied... 'Kolmen huoneen ihmiset menestyivät...'.

Viitteet

  1. Silm. 18, Beleriandin häviö ja Fingolfinin tuho, s. 195 / 152. Kirjoitusasu vuoden 1979 laitoksessa: "Edainin Kolme Huonetta" (huom. painovirhe "Edgainin").
  2. Silm., Hakemisto, s. 408 s.v. haltiamielet / ***, ks. myös Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 184 / ***.
  3. Silm. 24, Eärendilin matka ja Vihan sota, s. 316 / ***.
  4. TSH, liite F I, "Kolmannen ajan kielet ja kansat", s. *** / *** / *** / 621 / 1166.
  5. Silm., Hakemisto, s. 394 s.v. atani / *** (kirjoitusasu Silmarillionissa "Haltiamielten Kolme Sukukuntaa").
  6. Katso artikkeli Dúnedain.
  7. Silm. 17, Ihmisten tulo länteen, s. 184 / ***.