Coel

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo J. R. R. Tolkienin teoksen Maamies ja lohikäärme maailmasta

Kuningas Coel mainitaan Maamiehen ja lohikäärmeen alkusanoissa määriteltäessä kertomuksen tapahtuma-aikaa: "kenties kuningas Coelin aikojen jälkeen, mutta ennen kuningas Arthuria tai Englannin seitsemää kuningaskuntaa".[1]

Kyseinen kuningas, joka tunnetaan myös nimellä King Cole (vrt. lastenlaulu Old King Cole, suom. "Kuninkaan viuluniekat") on keskiajalta lähtien tunnettu legendaarinen hallitsija, jonka otaksuttiin eläneen noin vuosina 350-420 jKr.[2] Geoffrey Monmouthilainen sijoittaa hänet varhaisempaan aikaan ja pitää häntä Kaelcolimin (Colchesterin) jaarlina, joka hallitsi Britanniaa 200-luvun lopulla.[3]

Koska legendat sijoittavat kuningas Arthurin ajan 500-luvun jKr. alkupuolelle,[4] alkusanojen maininnan perusteella Maamiehen ja lohikäärmeen tapahtumat sijoittuvat 400-luvulle jKr. Tosin väkipyssyn kaltaiset, 400-luvun kannalta anakronistiset elementit osoittavat, ettei Tolkien pyrkinyt historialliseen tarkkuuteen Gilesin maailmaa hahmotellessaan.[5]

Viitteet

  1. Maamies ja lohikäärme, Alkusanat, s. 8 / 84 / 34.
  2. Coel Hen (Wikipedia [en]; luettu 27.5.2020).
  3. Maamies ja lohikäärme, Viitteet, s. / / 194-195.
  4. King Arthur (Wikipedia [en]; haettu 20.10.2014).
  5. Ks. artikkeli Väkipyssy.