Cambant

Kohteesta Kontuwiki

Cambant "täysi käsi" (engl. full hand) on nimi, joka esiintyy "Etymologioissa" hakusanojen KAB-[1] ja KWAT-[2] yhteydessä.

Vaikka ei ole varmaa tietoa siitä, kenen nimi on kyseessä, voidaan olettaa, että se liittyy Beren Erchamionin lisänimeen Camlost, "Tyhjäkäsi" (engl. Empty-handed) – vaikka Beren joutui palaamaan Thingolin luo ilman Silmarilia, se oli kuitenkin samalla hänen kädessään, joskin käsi oli Carcharoth-suden vatsassa.[3]

Viitteet

  1. HoME V, s. 361, vrt. noldorin kielen (myöhemmin: sindarin) camb, cam 'käsi'. Christopher Tolkien huomauttaa, että cambant kuului hakusanan aikaisempaan versioon.
  2. HoME V, s. 366, vrt. noldorin kielen (myöhemmin: sindarin) pant 'täysi'.
  3. Silm. 19, Beren ja Lúthien, s. 230 / 183. Ks. myös: David Salo, A Gateway to Sindarin, s. 345.