Avallónë

Kohteesta Kontuwiki

Avallónë on telerin satama Tol Eressëassa. Kerrotaan, että Avallónën torni oli ensimmäinen mitä Kuolemattomille maille purjehtiva näki horisontissa.[1] Sanotaan myös, että Meneltarman laelta, Númenorista, kuolevaisista maista läntisimmästä, saattoivat tarkkasilmäisimmät kirkkaalla säällä nähdä Avallónën kaupungin ja tornin hohtavan valkoisina lännessä.[2]

Kun númenorilaiset napisivat Valarin pannaa vastaan, he sanoivat "miksi emme menisi Avallónëen tervehtimään ystäviämme?",[3] mutta purjehtiminen länteen oli heiltä kielletty. Myöhemmin, kun númenorilaiset olivat eri tavoin herättäneet valarin vihan, haltiat lakkasivat purjehtimasta saarelle ja "Avallónë peittyi pilviin" (mikä kertoo myös siitä, että saari oli näköetäisyydellä).[4]

Ar-Pharazônin hyökätessä Amaniin hänen laivansa saartoivat ensin Avallónën ja koko Tol Eressëan, mutta ilmeisesti hän ei laskenut maihin Eressëalla, vaan jatkoi matkaansa Amaniin.[5]

Maailman muuttuminen toisen ajan lopulla teki maasta pyöreän ja samalla Kuolemattomat maat erotettiin sen piiristä. Myös Avallónë siirtyi tuolloin maailman ulkopuolelle: "Avallónë on kadonnut maan päältä ja Amanin maa on pois otettu, eikä niitä tässä pimeyden maailmassa enää voi löytää."[6]

Kuvauksia kaupungista

Avallónën kaupungista ja sen rakennuksista mainitaan Akallabêthissa lampuin valaistut valkamat, jotka Suoralle väylälle nostetut merenkävijät saattoivat nähdä ennen kuolemaansa.[7]

Kolmannella ajalla kerrottiin, että Elendil saattoi nähdä Elostirionin tornin palantírista Avallónën tornin, jossa "asui Suurkivi ja asuu yhä".[8]

Gondorin Valkoinen puu oli tuotu Avallónësta eldarin lahjana Númenoriin.[9]

Nimestä

Silmarillionin mukaan satama on saanut quenyankielisen nimensä Avallónë siitä, että "kaikista kaupungeista se on lähinnä Valinoria".[10] David Salo tulkitsee nimen tarkoittavan 'jumalten [valarin] satamaa' tai mahdollisesti 'jumalallista satamaa'. Hän mukaansa nimen alkuosa on peräisin samasta juuresta BAL- kuin nimet valar ja Valinor ja loppuosa on sukua sanalle londë 'satama'.[11] Paul Strackin mukaan nimi tarkoittaa 'ulkosaarta, ulompaa saarta' (engl. Outer Isle) ja koostuu osista ava 'ulompi, ulko-' ja lónë 'saari'.[12]

Nimen kehityksestä

Nimi Avallónë, alun perin muodossa Avallon, saattaa viitata kuningas Arthurin taruista tuttuun myyttiseen Avalonin saareen, jonne Arthur haudattiin.[13] Avallónë (Avallon) on Tolkienin legendariumin eri kehitysvaiheissa tarkoittanut välillä myös koko Tol Eressëan saarta.[14]

Númenorin tuhon varhaisimmassa versiossa, The Fall of Númenorissa, kerrotaan Eressëan saaneen Morgothin kukistumisen jälkeen uuden nimen Avallon, "sillä se on lähellä Valinoria".[15] "Etymologioissa" esiintyy nimimuoto Avalóna 'ulkosaari, ulompi saari' (ava 'ulkopuoli, ulkopuolella', lóna '(kaukainen vaikeapääsyinen) saari'),[16] mutta lisäyksessä mainitaan myös A-val-lon.[17]

Nimi esiintyy ensimmäisen kerran sataman nimenä tarinan seuraavassa kehitysvaiheessa, The Drowning of Anadûnêssa.[18] Tarinaan liittyvissä hahmotelmissa mainitaan satama Avallon(de),[19] mutta itse kertomuksessa vastaavaa nimeä käytetään laajemmassa ja epämääräisemmässä merkityksessä.[20] Nimen muoto on aluksi Avallondē,[21] sitten Avallôni,[22] ja se on käännetty 'jumalten satama' (engl. Haven of the Gods). The Drowning of Anadûnên ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa adûnaic on parhaillaan hahmottumassa,[23] ja viimeistään nimi Avallôni on ymmärrettävä adûnaicinkieliseksi.[24]

Tarinan viimeinen kehitysvaihe on Silmarillionissa julkaistu Akallabêth. Siinä Avallon oli aluksi (samoin kuin The Fall of Númenorissa) Tol Eressëan myöhempi nimi, mutta jo ensimmäisen version kirjoittamisen aikana Tolkien vaihtoi nimeksi Avallónë ja muutti sen tarkoittamaan yhtä satamaa koko saaren sijaan.[25]

Viitteet

 1. Silm., Akallabêth, s. 324 / 267.
 2. Silm., Akallabêth, s. 327-328 / 270.
 3. Silm., Akallabêth, s. *** / 272.
 4. Silm., Akallabêth, s. *** / 277.
 5. Silm., Akallabêth, s. *** / 286.
 6. Silm., Akallabêth, s. *** / 289.
 7. Silm., Akallabêth, s. *** / 291.
 8. Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. *** / 302.
 9. Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. *** / 306.
 10. Silm., Akallabêth, s. *** / 268; Silm., Hakemisto, s. *** / 333 s.v. Avallónë.
 11. Re: Sindarin Plurals, Rothinzil, Avallon [viesti 25.08] (David Salo, TolkLang 18.6.1997; luettu 1.9.2019).
 12. Avallónë (Paul Strack, Eldamo; luettu 1.9.2019).
 13. Avalon (Wikipedia [en]; luettu 22.8.2019).
 14. Ks. esim. HoMe V, s. 29, komm. §1, vrt. s. 24; HoMe X, s. 179, komm. §37, vrt. s. 175 [alaviite].
 15. Käsikirjoitus FN II (HoMe V, s. 24).
 16. Etymologies s.v. AWA- (HoMe V, s. 349), vrt. Avakúma; s.v. LONO- (HoMe V, s. 370).
 17. Etymologies s.v. LONO- (HoMe V, s. 370).
 18. HoMe IX, s. 412 [viite 12].
 19. Käsikirjoitukset Sketch II (HoMe IX, s. 399) ja Sketch III (HoMe IX, s. 403).
 20. HoMe IX, s. 379–380, 385–386.
 21. Käsikirjoitus DA I (HoMe IX, s. 344).
 22. Käsikirjoitus DA II (HoMe IX, s. 361).
 23. HoMe IX, s. 356.
 24. Avallôni (Paul Strack, Eldamo; luettu 29.9.2019).
 25. HoMe XII, s. 144, 146–147, 157.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia