Ausir

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo Mar Vanwa Tyaliévassa asuneesta pojasta. Ausir oli Kadonneitten tarujen kirjassa myös Diorin toinen nimi. Katso: Dior Eluchíl.

Ausir oli Kadonneitten tarujen kirjan kehyskertomuksessa esiintyvä poika, joka oli Mar Vanwa Tyaliévassa kuuntelemassa tarinoita yhdessä Eriolin kanssa. Hän esiintyy ensimmäisen kerran Tinúvielin tarinan johdantokertomuksessa, kun hän pyytää Eriolia kertomaan lisää merestä ja laivoista.[1] Hän puuttuu puheeseen myös Tinúvielin tarinan alussa[2] ja sen päätyttyä.[3] Myöhemmin Ausiria ei enää tavata.

Nimestä

Gnomish Lexiconin (n. 1917) mukaan goldogrinin avosir, Ausir on personifioitu muoto sanasta avos 'omaisuus, rikkaus, varakkuus'.[4]

Ausir on Kadonneitten tarujen kirjassa myös yksi Berenin ja Tinúvielin pojan Diorin nimistä. Hänellä on myös lisänimi 'Rikas' (engl. Ausir the Wealthy).[5] Itse asiassa Dior oli alun perin nimeltään Ausir, mutta Tolkien muutti nimen muotoon Dior ja säilytti nimen Ausir hänen toisena nimenään.[6] Mar Vanwa Tyaliévan Ausir on kuitenkin eri henkilö kuin Dior.

Viitteet

  1. HoMe II, s. 5 (käsikirjoitus); HoMe II, s. 7, vrt. s. 311 (koneella kirjoitettu versio).
  2. HoMe II, s. 8 (käsikirjoitus); HoMe II, s. 41-42 (koneella kirjoitettu versio).
  3. HoMe II, s. 40, 41, vrt. s. 59.
  4. Gnomish Lexicon s.v. avos; avosir, Ausir (Parma Eldalamberon 11, 1995, s. 20), vrt. HoMe II, s. 336.
  5. HoMe II, s. 240, 251.
  6. HoMe II, s. 244 [viite 19].