Arachon

Kohteesta Kontuwiki

Arachon oli 300- ja 400-lukujen vaihteessa av. elänyt Bëorin huoneen Bregilin Bregorin tyttären mies, Beldisin (Brandir Ramman äidin) ja Brandirin isä. Hänestä ei tiedetä muuta kuin hänen nimensä teoksessa The War of the Jewels julkaistussa Bëorin huoneen sukupuussa.[1] Silmarillionissa ja Húrinin lasten tarinassa julkaistussa Bëorin huoneen sukupuussa ei häntä eikä Bregiliäkään mainita.[2]

Nimestä

Nimi Arachon lienee Bëorin kansan puhumaa kieltä ja sen merkitys on tuntematon. Tosin nimen alkuosana voisi olla monista sindarin- ja quenyankielisistä nimistä tuttu elementti ara-/ar- 'ylhäinen, jalosukuinen'.[3] loppuosa káno (cáno) 'päällikköä'.[4] Jos nimi olisi haltiakielinen, se olisi sindaria kuten muutkin Beleriandissa julkisesti käytetyt haltiakieliset nimet.[5]

             Bregor
            (359-448)
              |
  -------------------------------------------------------
  |           |     |     |     |
 Bregil = Arachon   Hirwen  Bregolas  Gilwen  Barahir
(* 386) |      (* 389)  (393-455)  (* 397)  (400-460)
    |                      = Emeldir
  ---------------
  |       |
Brandir    Beldis = Handir 
(* 409)    (* 411) | (441-495)
            |
        Brandir Rampa
          (465-499)

Viitteet

 1. HoMe XI, s. 231.
 2. Ks. Silm., sukupuu Bëorin huone, s. 385 / [321]; HLT, Sukupuut, s. [268].
 3. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 431 / 374 (s.v. -ar(a)); HoMe XII, s. 344.
 4. HoMe XII, s. 345. Vrt. esim. kaikkien dúnedainin päämiesten nimet Aranarthista Aragorniin (ks. Dúnedainin päämiehet).
 5. Quenyankielisten nimien käyttäminen Beleriandissa, ks tarkemmin esim. Quenya : Quenyan säilyminen Maanpakolaisten kielenä.