Appendix D

Kohteesta Kontuwiki

Appendix D: The Calendars[1] Tarun Sormusten herrasta englanninkielisessä alkuteoksessa The Lord of the Rings eroaa sisällöltään jonkin verran suomennoksen Liite D:stä. Liitteen asiasisältöä ja sen syntyhistoriaa esitellään tarkemmin artikkelissa Liite D. Tässä artikkelissa käsitellään ainoastaan alkuperäisen Appendix D:n ja sen suomennoksen eroja.

Appendix D:ssä on kaksi kappaletta, joiden sisältö on niin sidoksissa englannin kieleen, että ne on jätetty pois suomennoksessa. Tässä nämä kappaleet on suomennettu niin pitkälle kuin mahdollista. Suomentajan huomautukset ovat hakasulkeiden sisällä.

Hobittien kuukaudet

Sanoilla "Hobitit eivät kuitenkaan käyttäneet tätä nimistöä" alkavan ja sanoihin "Esimerkiksi math joka esiintyy joidenkin lopussa on väännös englannin sanasta month" päättyvän kappaleen[2] jälkeen seuraa suomennoksesta pois jätetty kappale, jossa esitellään hobittien kuukaudennimiä:

Kontulaiset [kuukausien] nimet on esitetty Kalenterissa. Huomautettakoon, että Solmath yleensä äännettiin ja joskus kirjoitettiinkin Somath. Thrimidge [suom. Thrimidz] kirjoitettiin usein Thrimich (arkaainen muoto Thrimilch); ja Blotmath äännettiin Blodmath tai Blommath. Briiläiset nimet erosivat näistä: Frery, Solmath, Rethe, Chithing, Thrimidge, Lithe, The Summerdays [suom. "kesäpäivät", vrt. Konnun kalenterin lithepäivät, engl. Lithedays], Mede, Wedmath, Harvestmath, Wintring, Blooting ja Yulemath. Frery, Chithing ja Yulemath olivat käytössä myös Itäneljännyksessä.1

1 Briissä sanottiin leikillään "talvenfilthinä (mutaisessa) Konnussa", mutta kontulaisten mukaan Wintring oli Briissä tehty muutos vanhemmasta nimestä, joka oli alun perin viitannut vuoden täyttymiseen tai päättymiseen ennen talvea, ja oli peräisin ajalta ennen Kuninkaanlaskun täyttä omaksumista, jolloin heidän uusi vuotensa alkoi sadonkorjuun jälkeen.[3]

Katso myös artikkelit: Konnun kalenteri, Briin kalenteri sekä yksittäisiä termejä esittelevät artikkelit.

Hobittien viikonpäivät

Sanoilla "Konnussa oli säilynyt tuskin lainkaan vanhoja dokumentteja." alkava kappale päättyy suomennoksessa sanoihin "Tällöin viikonpäivät esiintyvät arkaaisissa muodoissaan."[4] Alkuteoksessa kappale jatkuu esityksellä hobittien viikonpäivistä:

Tällöin viikonpäivät esiintyvät arkaaisissa muodoissaan, joista seuraavat ovat vanhimpia: (1) Sterrendei, (2) Sunnendei, (3) Monendei, (4) Trewesdei, (5) Hevenesdei, (6) Meresdei, (7) Highdei. Sormuksen sodan ajan kielessä näistä oli tullut Sterday, Sunday, Monday, Trewsday, Hevensday (tai Hensday), Mersday, Highday.[5]

Katso myös artikkelit Hobittien viikonpäivät, Konnun kalenteri sekä yksittäisiä termejä esittelevät artikkelit.

Viitteet

  1. Sekä taulukko Shire calendars for use in all years, suom. "Konnun kalenteri kaikille vuosille".
  2. TSH, liite D, "Kalenterit", s. 505 / 955 / 483 / *** / ***.
  3. The Lord of the Rings, Appendix D, s. 11102004, 2005. Myös alaviite kuuluu suomennoksesta pois jätettyyn osuuteen.
  4. TSH, liite D, "Kalenterit", s. 505 / 956 / 484 / *** / ***.
  5. The Lord of the Rings, Appendix D, s. 11112004, 2005.