Amon Gwareth

Kohteesta Kontuwiki

Amon Gwareth oli keskellä Tumladenin tasankoa sijainnut kukkula, jonka "kallioiselle laelle"[1] Gondolin rakennettiin.[2]

Nimeä Amon Gwareth käytetään toisinaan myös Gondolinin asemesta; esimerkiksi astuttuaan sisään Gondolinin porteista Aredhel ja Maeglin astuivat "Turgonin eteen Amon Gwarethille".[3]

Amon Gwarethin jyrkkää pohjoisrinnettä kutsuttiin nimellä CaragdûrEöl heitettiin sieltä kuolemaan.[4] Myös Maeglin kuoli putoamalla Amon Gwarethilta, taisteltuaan Tuoria vastaan.[5]

Kukkulalta johti Idrilin rakennuttama salakäytävä sen pohjoispuolelle; Gondolinin tuhon jälkeen eloonjääneet pakenivat sitä kautta.[6]

Nimestä

Sindarinkielisen nimen Amon Gwareth alkuosa amon tarkoittaa 'kukkulaa',[7] mutta loppuosa gwareth on merkitykseltään epäselvä. David Salon spekulaation mukaan sana olisi peräisin muinaissindarin muodosta *waretthe, joka olisi "ilmeisesti abstrakti nominaalimuodostelma merkitykseltään tuntemattomasta juuresta √*WAR. Salo huomauttaa myös, että "varhaisissa teksteissä nimelle annettiin merkitys 'vartiokukkula' (engl. hill of watch).[8] "Varhaisilla teksteillä" Salo viitannee 1930-luvulta peräisin olevaan The Quentaan, jossa kerrotaan, että Gondolin rakennettiin on the rocky hill amid the vale, Amon Gwareth, the Hill of Watch...[9]

Viitteet

  1. Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 301 / ***.
  2. Silm. 15, Noldor Beleriandissa, s. 155 / ***.
  3. Silm. 16, Maeglin, s. 168 / ***.
  4. Silm. 16, Maeglin, s. 170-171 / ***.
  5. Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 305 / ***.
  6. Silm. 23, Tuor ja Gondolinin tuho, s. 304, 305 / ***.
  7. Silm., Liite: Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 430 / *** (s.v. amon).
  8. David Salo, A Gateway to Sindarin, s. 366-367.
  9. HoME IV, s. 137. Myöhemmistä teksteistä (ks. HoME XI, s. 200) nimen selitys/käännös on jätetty pois.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia