Allikon takasuo

Kohteesta Kontuwiki

Allikon takasuo (engl. Overbourn Marshes) oli suoalue, joka sijaitsi Konnun Eteläneljännyksen pohjoisosassa, Konnunallikon ja Rankkivuon yhtymäkohdan eteläpuolella.[1]

Nimestä

Englanninkielinen nimi Overbourn viittaa selvästi Konnunallikkoon (engl. Shirebourn), jonka eteläpuolella suoalue oli. Kuten suomennoksessa on huomioitu, nimen alkuosa Over- tarkoittaa, että suoalue oli Konnusta katsoen joen takana.

Käännöksestä

On kuitenkin huomioitava, että Shirebourn on suomennettu Tom Bombadilin seikkailuissa uudestaan Heljävirraksi noudattaen Tolkienin selitystä, jonka mukaan Shire- nimessä Shirebourn ei viittaa Kontuun (engl. The Shire) vaan on peräisin muinaisenglannin sanasta scir 'kirkas, puhdas'."[2] Jos suomennosta "Heljävirta" näin ollen olisi pidettävä suositeltavampana "Konnunallikon" asemesta, olisi kenties suomennos "Allikon takasuo" muutettava niin, että se viittaa Heljävirtaan eikä Konnunallikkoon.

Englanninkielisen nimen jälkimmäinen elementti -bourn on Hammondin ja Scullin mukaan peräisin muinaisenglannin sanasta burna, jota käytettiin paikannimissä "virrasta, joka ei ole tarpeeksi iso joeksi kutsuttavaksi, erityisesti kirkasvetisistä virroista, jotka virtasivat soramaiden kautta lähteistä; niiden virtaus vaihteli vuodenajan mukaan ja ne olivat yhteydessä tiettyyn kasvistoon".[2] Suomennoksessa olisi siis lähdettävä nimen "Heljävirta" loppuosasta. Mahdolinen käännös olisi ehkä "Virrantaan suot" tai jokin vastaava, ehkä jopa "Heljäntaan suot", jotta käännöksessä viitattaisiin selvästi Heljävirtaan eikä Hobittilan läpi virranneeseen Virtaan (engl. The Water).

Viitteet

  1. TSH, Konnun kartta, s. takalieve / 27 / 36 / 42 / 32.
  2. 2,0 2,1 RC, s. lix.