Akallabêth B 2

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
Akallabêth AB
Käsikirjoitus
Akallabêth B 2
Seuraaja:
Akallabêth C

Kuvaus

"B 2" tarkoittaa käsikirjoitusta B sen jälkeen kun siihen oli tehty "valtava lisäys Númenorin historiaan pääasiassa liittämällä käsikirjoitukseen pitkä lisälehti, mutta myös vaihtamalla tekstinkohtia, muuttamalla nimiä ja kirjoittamalla uudestaan tiettyjä kappaleita" (HoMe XII, s. 141). Lisälehti on "kauniisti neljälle puolelle kirjoitettu käsikirjoitus" (HoMe XII, s. 154 [§30]).

Nämä muutokset ovat "toinen vaihe" Akallabêthin kehityksessä. B 2:ssä Númenorin hallitsijoiden sarja on laajennetussa muodossaan (Ar-Pharazôn on 25. hallitsija). (HoMe XII, s. 142, 154.) Painetussa Silmarillionissa julkaistu Akallabêthin teksti noudattaa B 2 -käsikirjoitusta mukaan lukien siihen C-käsikirjoituksesssa tehdyt korjaukset sekä toimittajan tekemät muutokset (HoMe XII, s. 142).

Ajoitus

AB:n ja B 2:n välillä oli luultavasti selvä tauko (HoMe XII, s. 141). B 2 on kirjoitettu AAm:n jälkeen (HoMe XII, s. 148), mutta ennen T 5:een tehtyjä Númenorin historiaan liittyviä muutoksia (HoMe XII, s. 177). Kirjoitusajankohta voitaneen siis ainakin rajata välille 1951–1955.