Akallabêth AB

Kohteesta Kontuwiki
Edeltäjä:
DA IV, FN III
Käsikirjoitus
Akallabêth AB
Seuraaja:
Akallabêth B 2

Kuvaus

"AB" tarkoittaa Akallabêthin "ensimmäisen vaiheen" muodostavia käsikirjoituksia A ja B (alkuperäisessä muodossaan). AB:ssä Númenorin hallitsijoiden sarja on vanhemmassa muodossaan (Ar-Pharazôn on 14. hallitsija) (HoME XII, s. 141, 154).

Ajoitus

Aikaisempi kuin eräät vuonna 1951 kirjoitetut tekstit (HoME XII, s. 148).