Ainurin toinen soitto

Kohteesta Kontuwiki

Ainurin toinen soitto[1] (engl. Second Music of the Ainur) on Maailman loppumista seuraava tapahtuma. Silloin ainur ja Ilúvatarin lapset kokoontuvat Ilúvatarin eteen ja soittavat "Ilúvatarin aiheet oikein ja ne tulevat Oleviksi lausumisensa hetkellä, sillä silloin kukin osaltaan ymmärtää hänen tarkoituksensa ja toinen tuntee toisensa ja Ilúvatar antaa heidän aivoituksiinsa salaisen tulen sillä hän iloitsee."[2] Melkorin turmelema Arda saa tällöin sen muodon, joka sille Ainurin soitossa alun perin tarkoitettiin.

Toisaalla on kuitenkin kerrottu, että valar olivat Valinorissa kertoneet haltioille ihmisten yhtyvän tähän soittoon, "mutta Ilúvatar ei ole paljastanut mitä hän aikoo haltioille kun Maailma loppuu",[3] joten haltioiden osallistumista Soittoon ei varmasti tiedetä. Ainulindalën C*-versiossa tosin viitataan siihen, että Ilúvatar olisi kertonut totuuden Manwëlle.[4]

Katso myös

Viitteet

  1. Kirjoitusasu Silmarillionin vuoden 1979 laitoksessa: "Ainurin Toinen Soitto".
  2. Silm., Ainulindalë, s. 14 / 4.
  3. Silm. 1, Aikojen alku, s. 46 / 30.
  4. HoMe X, s. 43, vrt. HoMe V, s. 166 [viite 25] (versio A); HoMe V, s. 164-165 (versio B); HoMe X, s. 21-22 (versio C), HoMe X, s. 37 (versio D).