Ainulindalë (The Lost Road)

Kohteesta Kontuwiki

Tämä artikkeli kertoo J. R. R. Tolkienin kirjoittaman kertomuksen versiosta 1930-luvulta. Ainulindalën muista merkityksistä, katso Ainulindalë (täsmennyssivu).

Ainulindalë on J. R. R. Tolkienin legendariumiin kuuluvan luomiskertomuksen versio 1930-luvulta.

Ulkoinen historia

Kertomuksen varsinainen edeltäjä on vuosina 1918-1920 kirjoitettu The Music of the Ainur, joka kuuluu Kadonneitten tarujen kirjan maailmaan. Ryhtyessään kirjoittamaan legendariumia uudestaan Tolkien ei aluksi paneutunut luomiskertomukseen, joka puuttuu sekä alun perin vuodelta 1926 olevasta "uuden Silmarillionin" alkuna toimineesta tekstistä Sketch of the Mythology sekä vuoden 1930 Quentasta.[1]

1930-luvun lopulla kesken jääneen Quenta Silmarillionin alussa sen sijaan on lyhyt esitys luomistapahtumista ja Ainurin soitosta.[2] Christopher Tolkienin mukaan tämä osoittaa, että Ainulindalë oli tuolloin jo olemassa.[1] Hänen mukaansa myös se, että Ainulindalëa kirjoittaessaan Tolkien selvästi korvasi Kadonneitten tarujen kirjan hahmon Erinti useiden kokeilujen jälkeen nimellä Ilmar(e) kertoo, että Ainulindalë on varhaisempi kuin Quenta Silmarillion, jossa Tolkien käyttää alusta lähtien nimeä Ilmarë.[3]

Tästä Ainulindalën versiosta on säilynyt kaksi käsikirjoitusta, ensimmäinen ("A") on "erittäin karkea" ja täynnä kirjoittamisen aikana tehtyjä muutoksia, toinen ("B") puolestaan on edellisen kopio, alkuperäisessä asussaan kaunis ja yhtenäisesti kirjoitettu käsikirjoitus.[1]

Christopher Tolkien on julkaissut Ainulindale B:n tekstin alkuperäisessä asussaan teoksen The Lost Road neljännessä luvussa varustettuna loppuviitteisiin sijoitetuilla kommenteilla, joissa kiinnitetään huomiota tärkeimpiin eroihin A- ja B-käsikirjoitusten välillä.[4]

Tolkien palasi Ainulindalën pariin 1940-luvun lopulla, jo ennen Tarun Sormusten herrasta valmistumista. Tuolta ajalta (vuoteen 1948 mennessä) ovat peräisin käsikirjoitukset Ainulindalë C* ja Ainulindalë C sekä hieman myöhempi, viimeiseksi jäänyt versio Ainulindalë D, johon perustuu painetussa Silmarillionissa julkaistu Ainulindalë.[5]

Sisäinen historia

Kertomuksen otsikkona B-käsikirjoituksen nimiösivulla on: "Ainulindalë | The Music of the Ainur | This was written by Rúmil of Tûn".[6] Näin ollen sen on kirjoittanut noldoriin kuulunut tunnettu taruntietäjä Rúmil, joka asui Tûnissa, painetun Silmarillionin Tirionissa (joka sijaitsi Túna-kummulla).[7]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 Ks. HoME V, s. 155.
  2. QS §1 (HoME V, s. 204).
  3. HoME V, s. 165 [viite 20].
  4. Teksti: HoME V, s. 156-164, viitteet: HoME V, s. 164-166.
  5. Ks. HoME X, s. 3-44, 432 sekä artikkeli Ainulindalë (Morgoth's Ring).
  6. HoME V, s. 156.
  7. Ks. myös artikkeli Ainulindalë (kertomus).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia