Addenda and Corrigenda to the Etymologies

Kohteesta Kontuwiki

Addenda and Corrigenda to the Etymologies on Carl F. Hostetterin ja Patrick H. Wynnen toimittama korjausten ja täydennysten luettelo Christopher Tolkienin teoksessaan The Lost Road julkaisemaan J. R. R. Tolkienin haltiakielten "sanakirjaan"[1] nimeltään "The Etymologies".

Hostetter ja Wynne toteavat johdannossaan, että Christopher Tolkien ilmoitti "Etymologioita" julkaistessaan tarkoituksensa olevan ennemmin antaa osoitus haltiakielten sanastojen kehityksestä ja kehitystavasta Tolkienin 1930-luvun kirjoituksissa kuin ottaa ensiaskel kielihistorian selventämisessä.[2]

Näin ollen Christopher Tolkienilla ei ollut tarvetta esittää isänsä käsikirjoituksen jokaista vaihtoehtoista tai epävarmaa lukutapaa tai kaikkia lukuisia yliviivattuja muotoja tai hakusanoja. Mutta koska "Etymologioiden" julkaisemisen (1987) jälkeen haltiakieliä koskevaa kielitieteellistä aineistoa on julkaistu suuret määrät, tutkijoilla on paljon täydellisempi kuva haltiakielten ulkoisesta kehityksestä Kadonneitten tarujen kirjan (1910-luku) kaudesta Tarun Sormusten herrasta ilmestymisen aikaan (1950-luku) ja sen jälkeisiin vuosiin, ja koska "Etymologiat" on yhä tämän kehityksen tärkeä tarkastelukohta, on toimittajien mukaan hyödyllistä tarkastella niiden sisältöä yksityiskohtaisemmin. Tämän vuoksi Hostetter ja Wynne ovat julkaisemassaan luettelossa korjanneet "Etymologioiden" julkaistuun tekstiin jääneitä painovirheitä ja Tolkienin vaikeasti tulkittavan käsialan lukuvirheitä sekä lisänneet pois jätettyjä kohtia.[3]

Sisällys

"Addenda and Corrigenda" on julkaistu Vinyar Tengwarin kahdessa osassa:

Ensimmäinen osa

Ensimmäinen osa[4] sisältää tekijöiden johdannon (s. 3-4) sekä hakusanat A–NEI (s. 5-38). Mukana on lisäksi kaksi faksimilekuvaa käsikirjoituksesta (s. 10, 31).

Toinen osa

Toinen osa[5] sisältää hakusanat NEL–Y (s. 3-23) sekä kolme liitettä (s. 23-34):

Appendix I: Order and form of entries

Luettelo käsikirjoituksen sisällöstä lehti lehdeltä (fol. 1-153).[6] Luettelon johdannossa kerrotaan myös, että lehdet 17-18, 30-31, 42-85 ja 117-122 ovat haltiakielten myöhemmässä kehitysvaiheessa[7] lisättyjä irtolehtiä, jotka on liitetty käsikirjoitukseen vasta hieman ennen Sormusten herrasta julkaisemista, ja joissa annetaan uusia tulkintoja kirjaimilla D, G., K (KH, KW, KY) ja P (PH) alkavista hakusanoista.

Appendix II: Inserted slips

Käsikirjoituksen lehdet 26 (25v) ja 147, joista edellinen sisältää esityksen alkuhaltiakielen (engl. Quendian) alkuperäisistä konsonanteista ja jälkimmäinen muita kaavailuja äänteiden kehityksestä.[8]

Arden R. Smith, Appendix III: The Tengwar in the Etymologies

Arden R. Smithin kirjoittamassa liitteessä luetellaan (s. 29-34), myös faksimilekuvia käyttävän taulukon muodossa (s. 31) ja analysoidaan käsikirjoituksessa esiintyviä tengwar-kirjaimia. Mukana on myös useita tyelpetéma-sarjan kirjaimia (s. 30-31), joita ei ole erikseen esitelty Sormusten herran liitteessä E II.

Katso myös

Viitteet

  1. Kyseessä ei ole tavallinen sanakirjs tai sanaluettelo, vaan luettelo haltiakielten kantavartaloista eli "juurista" eri haltiakieliin periytyvine johdoksineen. Ks. artikkeli Etymologies.
  2. Vinyar Tengwar 45, 2003, s. 3. Sitaatti Christopher Tolkienilta: HoMe V, s. 343.
  3. Vinyar Tengwar 45, 2003, s. 3.
  4. Carl F. Hostetter – Patrick H. Wynne, "Addenda and Corrigenda to the Etymologies — Part One", Vinyar Tengwar 45, 2003, s. 3-38.
  5. Carl F. Hostetter – Patrick H. Wynne, "Addenda and Corrigenda to the Etymologies — Part Two", Vinyar Tengwar 46, 2004, s. 3-34.
  6. Vinyar Tegnwar 46, 2004, s. 23-27.
  7. Tällöin Tolkien piti noldorista sittemmin sindariksi muuttunutta kieltä Keski-Maan vallitsevana, kymrin kaltaisena kielenä, jolloin sen nimi oli "beleriand" (engl. beleriandic). Vinyar Tengwar 45, 2003, s. 23; ks. myös HoMe V, s. 346).
  8. Vinyar Tengwar 46, 2004, s. 28-29.