Suomi-quenya sanaluettelo

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johdanto

Sanaluettelon on laatinut Helge K. Fauskanger; se on peräisin hänen Ardalambion –sivustoltaan (päivitetty viimeksi 5.7.2008), jossa sen nimenä on Quettaparma Quenyanna. Suomennoksessa yksittäiset sanat toimivat myös linkkeinä. Mahdolliset korjaukset ja lisäykset sanaluettelon asiasisältöön pyydetään tekemään erillisiin artikkeleihin näiden linkkien kautta; täten sanaluettelon tekijän osuus ei sekoitu lisäyksiin. Käännösvirheet ja kirjoitusvirheet sen sijaan on syytä korjata tähän tekstiin. (Huom. Johdantoon on lisätty joitakin lyhenteitä ja kielioppitermien selityksiä, joita ei ole alkuperäisessä sanaluettelossa.)

Merkit

 • † = runollinen tai arkaainen sana (esim. †él "tähti", tavallinen sana on elen) tai tavallisen sanan runollinen tai arkaainen merkitys (esim. russë "säihkyminen, †miekanterä")
 • * = todentamaton muoto
 • ** = väärä muoto
 • # = sana joka tunnetaan vain yhdyssanoista tai taivutetusta muodosta (esim. #apa, #Apanóna, ks. hakusanaa JÄLKEEN).

Lyhenteet

Aikamääritteet

 • TEA = Tolkienin elinaikana (joidenkin mukaan "reaalimaailman ajassa")
 • KMA = Keski-Maan ajassa (tai paremminkin Ardan ajassa, koska quenya oli peräisin Siunatusta Valtakunnasta).

Lähteet

Kielioppitermit

 • adj. = adjektiivi
 • adv. = adverbi
 • frekv. = frekventatiivi
 • fut. = futuuri
 • gen. = genetiivi
 • inf. = infinitiivi
 • interj. = interjektio (huudahdus)
 • konj. = konjunktio (###sidesana)
 • menn. a. = mennyt aikamuoto
 • mon. = monikko
 • perf. = perfekti
 • pron. = pronomini
 • v. = verbi
 • yks. = yksikkö

Kirjoitusasu

Tämän sanaston kirjoitusasu on säännöllistetty:

 • c pro k paitsi muutamissa nimissä
 • x pro ks
 • pitkät vokaalit on merkitty aksentilla, esim. á, eikä vaakaviivalla tai sirkumfleksillä, esim. ā, â
 • erokepisteitä eri tavuihin kuuluvien vokaalien merkinnässä käytetään kuten suurimmaksi osaksi TSH:ssa

Lähteiden kirjoitusasu on yleensä huomioitu, esim.

 • Kun sanassa s edustaa varhaisempaa Þ-konsonanttia (äännetään kuten th englannin sanassa thing), ja se olisi kirjoitettava tengwarissa súlë-merkillä eikä silmë-merkillä (vaikka Tolkien itse jätti tämän huomiotta joko tarkoituksella tai vahingossa), tämä ilmaistaan välittömästi sanan jälkeen seuraavalla merkinnällä (Þ), esim. sanda, sanya-; ks. KESTÄÄ, KESTÄVÄ alla.

A

B

 • BELEGOST Túrosto (Äijölinna) - WJ 389.
 • BELERIAND Hecelmar, Heceldamar (sananm. *"eglathin koti", ks. tätä.) Tämän sanotaan olleen Beleriandista käytetty nimi "Amanin taruntietäjien kielessä". Sindarin "Beleriandille" sukua on #Valariandë; vain muoto Valarianden on todennettu (genetiivi varhaisemmasta "qenyan" variantista; TSH:n quenyassa se olisi datiivi). Jälkimmäinen voi olla maanpakolaisten quenyassa käytetty nimi. Beleriandia kutsuttiin myös nimellä Ingolondë "Viisaiden [noldorin] Maa". - WJ 365, LR 202, ÑGOLOD.
 • BELZAGAR Calmacil - KTK 303.

C

D

E

F

G

H

 • HARPPOJA Telcontar - TSH III/5.8., s. ***/***/163, MR 216 (Aragornin käännös engl. nimestä Strider, vrt. engl. stride 'harppoa, astella', TSH:n suomenkielisessä laitoksessa nimi on käännetty vapaasti "Konkari").
 • HUOTRA, ks. TUPPI
 • HYLÄTÄ hehta- - (menn. a. hehtanë tunnetaan) ('panna sivuun, jättää / sulkea pois, luopua jstk) - WJ 365.
 • HÄPEÄ ###, ks. myös SOLVATA (saattaa häpeään).

I

 • ISO KARHU, ks. SIRPPI (Valarin Sirppi)

J

 • JÄLKEEN apa (esiintyy yhdyssanoissa kuten Apanónar, ks. alla), #ep- (käytetään yhdyssanoissa, joiden jälkiosa alkaa vokaalilla, tunnetaan vain sanassa epessë "jälkinimi" [KTK 365-366]). Mahdollisesti etuliite #ep- kuuluu toiseen quenyan kehitysvaiheeseen kuin apa. Sanan apa "jälkeen" variantteja ovat opo ja /po (VT 44:36). VT 44:26 mukaan prepositio apa saattaa esiintyä myös muodoissa pa, (vrt. yéni pa yéni "vuosia vuosien jälkeen" [VT 44:35]), mutta pa/pá on toisissa käsikirjoituksissa määritelty "koskien jtk, mitä tulee jhk". Ks. myös JÄLKISYNTYISET.
 • JÄLKINIMI epessë - KTK 365-366.
 • JÄLKISYNTYISET Apanónar (yks. #Apanóna) – haltioiden ihmisistä käyttämä nimi, WJ 387 mukaan "taruissa käytetty sana, ei esiinny arkikielessä"). - Silm. 125 / WJ 387.

K

 • KAAKKOISMAA Hyarrostar (alue Númenorissa). - KTK 228, 590.
 • KAMMOTA feuya- , yelta- ; KAMMOTTU Sauron (Þ) –PHEW/VT46:9, Silm:418, VT45:11
 • KARHU ###, ks. myös SIRPPI (Valarin Sirppi = Iso Karhu).
 • KATSOA cen- (fut. cenuva ja imperat. cena tunnetaan). yéta-. Huudahduksia: KATSO! ela (ohjaa katseen näkyvään kohteeseen). en (siinä, katso!). KATSO (NYT)! . Huom. homofoninen muoto merkitsee "(ja) sitäpaitsi, ja lisäksi". – MC 222. LT1, 262. EN. VT 47:31. WJ 362, vrt. 360, VT 47:31.
 • KILPI turma, umbas (Þ); KILVEN KUPURA tolmen (yksinäinen pyöreä kukkula) - TURÚM, VT 45, 33. LT1, 269.
 • KOHDATA, TAVATA véla-. - Arkt.
 • KOHTALO, OSA marto - LT2, 348.
 • KONKARI, ks. HARPPOJA.
 • KUNINGASKALASTAJA halatirno, halatir (halatirn-) (sananm. "kalankatsoja") -SKAL2, TIR
 • KUOLEMATON ilfirin - PHIR.
 • KUPURA, ks. KILPI
 • KUUSI (luku) enquë (arkaainen, ehkä esihistoriallinen encë, ks. VT 48:8); KUUDES enquëa; KUUDESOSA enquesta - ÉNEK, VT 42:25, VT 48:6, 11
 • KUUSITOISTA enenquë - VT 48:21 (muoto quainquë näyttää olevan toinen, ehkä kokeellinen 'kuuttatoista' merkitsevä quenyan sana)

L

M

 • MAEDHROS Nelyafinwë (isännimi, merkitys: "kolmas Finwë", ei vastaa merkitykseltään sindarinkielistä nimeä Maedhros. Nimen lyhyempi muoto on Nelyo. Hänen äidiltä saamansa essë ("äidinnimi"), joka "tunnettiin ... vaikka sitä ei koskaan käytetty kertomuksissa", Maitimo "komea, kaunismuotoinen". Hänellä oli myös epessë russandol "kuparipää" (engl. copper-top). – PM 352, 353.
 • MAGLOR Canafinwë, lyhyempi muoto Cáno (ei vastaa merkitykseltään sindarinkielistä nimeä Maglor, joka on sukua hänen "äidinnimelleen" Macalaurë, joka "tunnetaan ... vaikka sitä ei koskaan käytetty kertomuksissa"). – PM 352, 353
 • MAHTAVA adj. taura, poldórëa (Tulkasista); MAHDISSA NOUSEVA Melkórë (> Melkor) (Mahdin nouseminen). - MAHTAVA subst. Melko (vaihtoehtoinen muoto Melkorista, johdettu todentamattomasta adjektiivista *melka, *melca "mahtava (väkivaltaisella tavalla)". - TUR. LT1, 264 / GL 64, MR 350.
 • MELIAN Melyanna (rakas lahja) - Silm. 437.
 • MERENKULKIJA, MERIMIES ciryamo, ëarendur (ammattimainen merenkulkija), Eärendilyon ("Eärendilin poika [kenestä tahansa merenkulkijasta])", luultavasti *Eärendilyond-) – KTK 16, Letters 386, LT1, 250.
 • MYRKKY sangwa - SAG.
 • MYRSKY raumo (MC 223: "myrsky[n ääni]").
 • MÄÄRÄ (suuri) úvë (runsaus) - UB

N

 • NÄHDÄ, ks. KATSOA, UNEKSIA (> NÄHDÄ UNTA).
 • NÄYTTELIJÄ tyaro –KYAR

O

 • OTAVA, ks. SIRPPI (Valarin Sirppi)

P

Q

R

 • RAIVO aha - TSH III, Liite E.
 • RAUTA anga. RAUTA tai TERÄS erë, eren. *RAUTAINEN angaina. RAUTAKÄTINEN Angamaitë. RAUTAVANKILA Angamando (Angband) - ANGÂ/TSH ###, LT1 252; LT1 249, 268; Letters 425, vrt. TSH ###, MR 350.
 • RIIDELLÄ costa- - KOT
 • ROTTA nyarro ("nyano" LR 379 täytyy olla Tolkienin käsikirjoituksen väärä tulkinta, kantamuodoksi on annettu nyadrō, josta ei mitenkään olisi voinut tulla "nyano" quenyassa. - NYAD, VT 46:7.
 • RUNSAUS, ks. MÄÄRÄ

S

T

 • TANSSIA lilta- - LILT.
 • TAPA haimë - KHIM.
 • TERÄS erë, eren (merkitys joko "rauta" tai "teräs"), yaisa - LT1, 252, GL 37
 • TODELLINEN anwa, nanwa –ANA, VT49:30
 • TUNIKA, ks. PAITA
 • TUPPI vainë - LT1, 271.
 • TURVOTA, ks. LIHOA.
 • TYYNY nirwa - NID.

U

 • UNEKSIA, NÄHDÄ UNTA óla- (verbin sanotaan olevan "persoonaton", luultavasti tämä tarkoittaa sitä, että uneksija mainitaan datiivissa eikä nominatiivissa: *Óla i Eldan "haltiaunet") – KTK 542.
 • UNI olor, olórë, lor; UNENOMAINEN olosta, olórëa - LOS. LT1, 259. TSH II/3.4., s. ***/***/81, vrt. Letters 308. KTK 541-542.
 • UUSI vinya (vrt. Vinyamar "Uusi Asumus", Vinyalondë "Uusi Satama"), sinya, céva (tuore). UUSI KUU ceuran-, UUSI AURINKO PÄIVÄNSEISAUKSEN JÄLKEEN ceuranar. Varhaisessa "qenyassa" on myös: UUSI ELÄMÄ laito, laisi (voima, nuoruus) -Silm. 429. KTK 616-617. SIN. VT 48:7. LT1, 267.

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.