Suomennetut riimu- ja tengwar-kirjoitukset

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suomennetut riimu- ja tengwar-kirjoitukset teoksissa Taru Sormusten herrasta ja Hobitti ovat käännöksiä alkuteosten haltiariimuilla (cirth), haltiakirjaimilla (tengwar) ja germaanisilla riimuilla kirjoitetuista englanninkielisistä teksteistä.

Hobitti

Hobitin esipuheessa kerrotaan: "Tämän tarinan aikoihin [riimuja] käyttivät jatkuvasti enää kääpiöt, erityisesti henkilökohtaisissa tai salaisissa kirjoituksissa. Heidän riimujensa tilalla on tässä kirjassa käytetty germaanisia riimuja, joita harvat enää tuntevat."[1] Tarkemmin sanottuna Tolkien sovelsi anglosaksien käyttämää muotoa riimuista (futhorc).

Suomalaisten versioiden lähteenä on käytetty toista, tarkistettua laitosta.[2] Alkuperäisistä kirjoituksista esitetään tässä vain seuraava esimerkki, jonka lähteenä on käytetty Daniel Smithin sivustoa.

Kartan reuna
Thror's Map Explanation (en).svg         fiue
  fēt high
þe dor an
d þrē may
wolk abre
ast.
         þ þ

Throrin kartta

Kartan reuna
Thror's Map Explanation (fi).svg         oui
  kaksi ia
puoli kyy
närää ia
kolme uoi
käydä ri
nnan. þ þ
Kuukirjaimet
Thror's Map Moon Runes (fi).svg seiso harmaan kiuen
luona kun rastas ko
puttaa niin durinin
päiuän aurinko luo
uiime säteensä aua
imenreikään
þ

Ilmansuunnat on merkitty suomennoksen kartassa i(tä), e(telä), l(änsi) ja p(ohjoinen), mutta salaoven merkkinä on säilytetty alkuperäisen kartan d-riimu, joka on selvästi peräisin sanasta door.

Nimiösivut

Dust Jacket Runes (fi).svg
hobitti, eli, sinne ia takaisin. se on, kertomus uuo
den matkasta ionka teki hobittilan bilbo re
ppuli. hänen muistiinpanoistaan koonnut i r r
tolkien. ia iulkaissut werner söderström oy

Esipuhe

Kirjan esipuheen otsikko on kirjoitettu riimuin:

The Foreword Title (fi).svg
hobitti
eli
sinne ia takaisin

Esipuheessa toistetaan kartan riimukirjoitukset identtisinä, mutta juoksevaksi tekstiksi rivitettyinä. Lisäksi mainitaan kartasta puuttuvat riimut, jotka (suomennoksessa) vastaavat kirjaimia Ö, B, C, F, G, W, X, ja vielä erikseen riimut, jotka merkitsevät "kahden kirjaimen yhdistelmiä" TH ja NG. Tolkien mainitsee myös yhden aidon kääpiöriimun, certhin #17, jonka voi hänen mukaansa lainata esittämään z:aa, jolle ei anglosaksien riimuissa ollut omaa merkkiä. Riimulla oli kääpiöiden angerthas Moriassa arvo z. Tämä esipuheen kohta on ilmeisesti voitu kirjoittaa nykymuotoonsa vasta Tarun Sormusten Herrasta ilmestymisen jälkeen, koska Hobitin ilmestyessä 1937 Tolkienin omat riimut eivät olleet vielä saavuttaneet Liite E:ssä kuvattua muotoa, ja HoME VII:n liitteessä Appendix on runes esiintyvät aikaisemmat z-riimut poikkeavat certhistä 17.

Taru Sormusten herrasta

Tarua Sormusten herrasta varten Tolkien valmisti useita riimu- ja tengwar-näytteitä, jotka ovat osittain tai kokonaan englanninkielisiä: kuvan Balinin haudan kaiverruksesta (alla), kolme sivua Mazarbulin kirjasta (DTS 13–14, DCS 11–13), kirjoitukset nimiösivun ylä- ja alalaitaan (alla) sekä The Two Towersin kansikuvaan sisältyvän tekstin (DTS 37). Mazarbul-sivuja ei kuitenkaan julkaistu Tolkienin elinaikana. Suomennoksessa Balinin hautakirjoitus esiintyy kaikissa laitoksissa. Sen sijaan nimiösivun näytteet on jätetty pois kaikista paitsi toisesta laitoksesta (yksiosainen), jossa ne esiintyvät suomennettuina. Suomennettu teksti on nimiösivujen lisäksi painettu kirjan kanteen kansipaperin alla.

Nimiösivun riimukirjoitus

Alkuperäinen (DCS 2):[3]

The Lord of the Rings Title-page Cirth (Corrected) (en).svg
ðə lord ov ðə riŋs translatʌd from ðə red bōk

Sanan translated kirjoitusasun historiasta ks. Elfscript 88.

Suomalainen versio:[4]

(kuva puuttuu)
taru sormusten herrasta se on sorm
uksen sodan historia ia kuniŋkān palū
Suomennoksen toisen laitoksen kansi.

Nimiösivun tengwar-kirjoitus

Alkuperäinen (DTS 5):[5]

The Lord of the Rings Title-page Tengwar (Corrected) (en).svg
[of] westmartš by džhon ronald reuel tolkien ; herein iz set forþ
[the] histori [of the] wor [of the] riŋ [and] [the] return [of the] kiŋ az seen by [the] hobbits

Todennäköinen kirjoitusvirhe: nimi John on kirjoitettu ikään kuin se olisi "Jhon". Sananvälit, jotka alkuperäisessä usein puuttuvat tai ovat tulkinnanvaraisia, on tässä normalisoitu. Myös osa tehtoista on vain vaivoin luettavissa.

Suomalainen versio:[6]

The Lord of the Rings Title-page Tengwar (Corrected) (fi).svg
seon ; sormuksen sudan historia ja kuniŋkān palū nīnkuin sen näkivt hobitit
länsikairan punaisesta kirjasta kǟntänyt ’džohn ronaldreuel tolkien

Kirjoitusvirheitä: "sudan" ja "näkivt".

Nimeä John edeltää heittomerkin tapainen merkki, jonka merkitys ei ole selvä. Sananvälejä ei ole muokattu. Nimet Ronald ja Reuel on kirjoitettu käytännössä yhteen, arvatenkin tahattomasti.

Balinin hautakirjoitus

Balinin haudan riimukirjoituksen khuzdulinkielinen osa on käännöksessä luonnollisesti ennallaan, mutta "ihmisten kieltä" edustava englanninkielinen osa on suomennettu.

Alkuperäinen (DCS 6:n alaosa):

Balin's Tomb-inscription (en).svg
balinsʌnovfundinlordovmoria

Suomalainen versio:[7]

Balin's Tomb-inscription (fi).svg
balinfundininpoikamorianruhrinas

Kirjoitusvirhe: "ruhrinas".

Muuta

Tolkienin näytteistä käännettyjen tekstien lisäksi kolmannen laitoksen kansiin on painettu suomenkieliset riimukirjoitukset: "taru sormusten herrasta / sormuksen ritarit", "taru sormusten herrasta / kaksi tornia" ja "taru sormusten herrasta / kuninkaan paluu". Kirjoitukset esiintyvät ainakin kovakantisessa painoksessa, jonka punasävyisissä kansipapereissa on kuva Sormuksesta ja sen kaiverruksesta. Riimut on painettu itse kanteen suojapaperin alla.

Viitteet

  1. Hobitti, Esipuhe, s. 5 / *** / *** / 5 / ***.
  2. ISBN 951-0-28267-7
  3. tarkistettu: ISBN 0-395-48931-8
  4. tarkistettu: ISBN 951-0-13208-X
  5. tarkistettu: ISBN 0-395-48931-8
  6. tarkistettu: ISBN 951-0-13208-X
  7. TSH I/2.4., s. *** / *** / 424 / *** / ***

Aiheesta muualla

Suomennosten valitsema ratkaisu on harvinainen, mutta ainakin italialaisessa Lo Hobbitissa riimukirjoitukset on samalla tavoin korvattu italiankielisillä. Aihetta on käsitelty Vinyar Tengwarin numerossa 22 otsikolla Transitions in Translations: "Runot suomentanut Panu Pekkanen".

Per Lindberg on analysoinut Tolkienin anglosaksisia riimuja käyttäviä riimukirjoituksia artikkelissaan Tolkien's English Runes (Mellonath Daeron: Guides for Tengwar and Runes).

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia