Dir avosaith (runo)

Kontuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Dir Avosaith on J. R. R. Tolkienin runo, jonka hän on sisällyttänyt noin vuonna 1931 pitämänsä esitelmän A Secret Vice tekstiin.[1] Hän toteaa (viitaten edelliseen Earendel-runoon) että se on "fragmentti samasta mytologiasta, mutta täysin erilaisella, joskin sille sukua olevalla kielellä". Esitelmä runoineen on julkaistu teoksessa The Monsters and the Critics and Other Essays.

Dir avosaith

Dir avosaith a gwaew hinar
engluid eryd argenaid,
dir Tumledin hin Nebrachar
Yrch methail maethon magradhaid.
Damrod dir hanach dalath benn
ven Sirion gar meilien,
gail Luithien heb Eglavar
dir avosaith han Nebrachar.

Käännös

Runoa seuraa suorasanainen käännös, joka tässä on suomennettu:

Kuin tuuli, tummana läpi synkkien paikkojen Kivikasvoiset tutkivat vuoria, yli Tumledinin (Tasaisen laakson) Nebracharista, nuuskivat örkit vainusivat jalanjälkiä. Damrod (metsästäjä) läpi laakson, alas vuoren rinteitä, kohti Sirionia (jokea) meni nauraen. Hän näki Lúthienin, kuin tähden Haltiamaasta loistavan yli synkkien paikkojen, Nebracharin yllä.

Tolkienin alkuperäinen englanninnos kuuluu näin:

Like a wind, dark through gloomy places the Stonefaces searched the mountains, over Tumledin (the Smooth Valley) from Nebrachar, orcs snuffling smelt out footsteps. Damrod (a hunter) through the vale, down mountain slopes, towards (the river) Sirion went laughing. Lúthien he saw, as a star from Elfland shining over the gloomy places, above Nebrachar.

Christopher Tolkien kertoo lisäksi,[2] että runosta ja sen käännöksestä on olemassa myös luonnos: siinä runon Luithien on muodossa Lúthien ja käännöksessä sanan 'Stonefaces' on selitetty merkitsevän 'Orcs' (örkit), sekä Nebrachar 'a place of [?goblins]' ([?peikkojen] paikka]).

Mikä kieli?

Runon kieli on vaikeasti tulkittavissa, sillä monet sen sanat ovat hapax legomena eli ne eivät esiinny missään muualla. Kieli vaikuttaa olevan lähinnä sindaria (jota runon kirjoittamisajankohtana Tolkien nimitti vielä noldoriksi tai ehkä jopa goldogriniksi), mutta siinä on piirteitä myös Doriathin kielestä (esim. Luithien eikä Lúthien).

Sanaston tulkintayrityksiä

Kokonaisuutena runon tulkinta ei tuota ongelmia, koska Tolkien antaa siitä täydellisen käännöksen, mutta yksittäisten sanojen merkityksen määritteleminen on vaikeampaa. Runon sanastoa ovat käsitelleet ainakin A. Appleyard vuonna 1993 kirjoittamassaan TolkLang-viestissä 7.41 ja H. Fauskangerin vuonna 2005 Omentielva-konferenssissa pitämä seminaari, jonka työn tulokset ovat tosin melko puutteellisesti dokumentoituja. Tällä hetkellä on käytettävissä vain valokuva seminaarin liitutaulusta ilman tarkempia selityksiä. Appleyardin viestiä (mutta lähinnä vain sanan gar tulkintaa) on lisäksi kommentoitu TolkLang-viestissä 7.60.

Sanaston erilaiset tulkinnat lienee helpointa esittää taulukon muodossa.

Taulukossa käytetyt lyhenteet: Etym. = Etymologies, ITE = An Introduction to Elvish, Silm. = Silmarillion, TSH = Taru Sormusten herrasta.

Sana A. Appleyard Omentielva-seminaari muut
rivi 1
Dir yli, läpi
Q. ter 'läpi' < TER-, TERES- (Etym.)
läpi
avosaith synkät paikat synkät paikat
a kuin kuin
gwaew tuuli
WĀ-, WAWA-, WAIWA- (Etym.)
tuuli
hinar tumma tumma
(etsivät)
rivi 2
engluid etsivät (menn. a.) Kivikasvoiset
eryd vuoret
mon. sanasta orod (TSH jne.)
vuoret
argenaid Kivikasvoiset
gonod 'kivi' (Etym.)
etsivät
rivi 3
dir ks. rivi 1
Tumledin Tasainen Laakso
Tumladen (Silm.): TUB; (im)lad 'laakso' (ITE)
T.
hin -sta [engl. from] -sta [engl. from]
Nebrachar N. (örkkien paikka)
RAK 'ojentaa, tarttua', GAR 'pitää, omistaa' (Etym.), viittaus varasteleviin örkkeihin?
N.
NIKWĀ- [?]
rivi 4
Yrch örkit
(TSH)
örkit
methail nuuskiva(t)
-l '-va, -vä' [engl. -ing], vrt. -diriel 'näkevä' (TSH)
askelet, jalanjäljet [engl. footsteps] askelet, jalanjäljet (Tik)
vrt. MET- 'loppu' (> s. meth 'loppu'), TAL- 'jalka' (> s. tâl 'jalka', mon. tail, teil) (Etym.)
maethon vainusivat
Molemmat (methail, maethon) saattavat olla peräisin todentamattomasta vartalosta *MEST- tms. merkitykseltään 'hajuaisti, nuuskiminen'
nuuskiva(t)
magradhaid askelet, jalanjäljet [engl. footsteps]
RAT- 'kävellä' (Etym.)
vainusivat
rivi 5
Damrod D.
Q. Nambarauto, NDAM-, RAUTĀ- (Etym.)
D.
dir ks. rivi 1  
hanach meni(?) ?alas
?pohja
?rinne
dalath tasanko
talath 'tasanko' (Silm.)
laakso
benn vuorenrinteet
pend, penn 'rinne', PEN-, PÉNED- (Etym.)
rinne
?alas
rivi 6
ven alas (?) (mennä) kohti
Sirion joen nimi (Silm. jne.)
SIR- 'virrata' (Etym.)
S.
gar kohti
'ikään kuin vaatia omistukseensa'? [engl. as if to claim possession], GAR- 'pitää (hallussaan)'
meni meni (scudamour@aol.com [TolkLang 7.60])
vrt. Hobitin Throrin kartan tekstin haltiakielinen käännös Lheben teil brann i annon ar neledh gar godrebh (PE 6, 38), jonka viimeiset sanat neledh gar godrebh kuuluvat muinaisenglanniksi thrie maeg samod thurhgangend 'three may together go through'. Tässä neledh 'kolme', gar 'mennä, kävellä', godrebh 'rinnan', sananm. 'yhdessä-läpi'.
meilien naurava, nauraen naurava, nauraen
rivi 7
gail loistava
GAL- 'loistaa' (Etym.)
tähti
Luithien Lúthien L.
gail Luithien = Tähti-Lúthien
heb -sta (?) [engl. from] [hän näki]
Eglavar Haltiamaa
ELED-, MAR- (Etym.)
Haltiamaa
vartalo MBAR
rivi 8
dir ks. rivi 1 läpi
(yli)
avosaith ks. rivi 1    
han yllä yllä
Nebrachar ks. rivi 3

Viitteet

  1. Monsters and the Critics (= MC), s. 217.
  2. MC, s. 220 [viite 10].